TR EN

Dil Seçin

Ara

“İlim Şehrinin Kapısı” / Saadet Asrından Bir Hatıra

Bir gün ilim ve hikmet kutbu Hz. Ali, atına binmek üzere bir ayağı üzengideyken bir Yahudi geldi:

“Ey irfan sahibi İmam,” dedi. “Hangi sayı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10’a kadar olan sayılarla bölünse bölüm kesirsiz olur.”

Hz. Ali Yahudi’ye dönüp şöyle dedi:

“Bunu söyler ve meseleyi çözersem Müslüman olur musun?”

“Evet, olurum.”

“O halde haftanın günlerini (7) senenin günleriyle çarp, (Hicrî takvime göre 360) istediğin sayıyı bulursun.”

Ve diğer ayağını üzengiye geçirerek ata bindi.

Yahudi 7’yi 360’la çarptı, 2520 sayısını buldu. Bunu 10’a kadar bütün sayılara böldü. Hayret ve dehşetler içinde bölümün kesirsiz olduğunu gördü. Sonra şükranla Hz. Ali’ye bakarak:

“Ey gönlü billurlardan duru imam! Verdiğim sözü tutuyor ve Müslüman oluyorum.” dedi.

(Mustafa Necati Bursalı)