TR EN

Dil Seçin

Ara

Metaverse Algısı

Metaverse Algısı

Metaverse algısı üzerine ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalar artarak devam ediyor. Muhtevadan bağımsız olarak Metaverse’in geleceği şekillendireceği hususu tüm anketlerde kabul gören bir durum. Bu konuya bakış açımızı belirlemek açısından yapılan çalışmaları kısaca özetlemek faydalı olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yaptırdığı ankette katılımcılara, Metaverse’te nasıl bir etkinliğe katılmak istediklerini sordu. 14-50 yaş arasında yapılan araştırmada, kullanıcıların %75’i aile ile bir araya gelmek için Metaverse’i tercih edebileceğini kaydetti. Kullanıcıların %74’ü de Metaverse’te arkadaşlarıyla bir araya gelmek istediğini ifade etti. Metaverse’te doğum günü gibi etkinlikler düzenlemek isteyenlerin oranı %70, konsere/gösteriye katılmak isteyenlerin oranı %67, canlı bir spor/e-spor etkinliği izlemek isteyenlerin oranı %65, ders/konuşma izlemek isteyenlerin oranı da %58 olarak kaydedildi.

Denetim ve danışmanlık alanında faaliyet gösteren KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler) tarafından, 18 ila 65 yaşları arasındaki 1.000 ABD’li yetişkinle yapılan ankete göre, insanlar Metaverse’in kendileri için oyunların ötesinde ne anlama geldiğini bilmiyor olabilir, ancak ABD’li yetişkinlerin büyük çoğunluğu buna hazır. Ne olduğu konusunda hemfikir olsalar da olmasalar da, Metaverse’in Amerikalıların da hayal gücünü ele geçirdiği söylenebilir. ABD’li yetişkinlerin yaklaşık %78’inin  arkadaşları ve aileleriyle sosyalleşmek gibi sürükleyici etkileşimlerde değer gördüklerini söylerken, %76’sı Metaverse’te hizmetiçi eğitimlerde değer gördüklerini söylüyor. 

Ayrıca, ABD’li yetişkinlerin %59’u, Metaverse’in önümüzdeki 12 ay içinde yaşamları üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklediklerini ve %48’lik bir kısmı da önümüzdeki 5 yıl içinde önemli bir etki öngördüğünü ifade etti.

KPMG’de kurumsal inovasyon sorumlusu  Cliff Justice, yaptığı açıklamada, “Henüz erken olsa da, ABD’li yetişkinler giderek ‘fijital’(fiziksel ve dijitalin beraber bulunduğu anlamında hibrit ortamları ifade etmek üzere ülkemizde de bazı kurumlar tarafından kullanılıyor) dünyada gerçek yaşam deneyimleri yaşamaya alışıyorlar” dedi. “Her etkileşimde, insanlar Metaverse’te günlük aktivitelere katılmaya daha fazla alışıyor. Bankacılık ve teletıptan öğrenmeye ve çalışmaya kadar, iletişim kurmak ve etkileşim kurmak için kullandığımız ortam sürekli olarak sanal ortama doğru değişiyor.”

Tekrar ülkemize dönecek olursak, Yapay Zeka Politikaları Derneği’nin (AIPA) gerçekleştirdiği “Toplumda Metaverse Algısı Araştırması: Sosyal Etki” çalışmasının sonuçlarına göre, 2022 itibarıyla Türkiye’de “Metaverse” kelimesini duyma oranı %58,1’e ulaştı. Aynı araştırma Kasım 2021’de yapıldığında “Metaverse” kelimesini duyma oranı %41 olarak gözlemlenmişti.

 

Türkiye Metaverse deneyimi yaşamak istiyor

On iki ilde 1.356 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarında Metaverse evreninde deneyim yaşamayı isteyenlerin oranının %63,9 olduğu vurgulanarak, bunların %10,7’sinin Z kuşağından oluştuğu kaydedildi. Katılımcıların %15,2’si Metaverse evrenine hazır olduğunu belirtiyor ve yine katılımcıların %61,8’i bunun kültürel değişikliğe neden olacağını düşünüyor.

Burada %14,3 ile oyun deneyimi ilk sırada yer alırken bunu arazi, arsa satın alımı, coin, seyahat ve gezi gibi aktiviteler izliyor. Metaverse evreninde yaşanması düşünülen deneyimlerde ise arazi almak konusunda Z kuşağı yine ilk sıradayken, dünyayı, ülkeleri gezmek isteyen kadınlar öne çıkıyor. 

‘Gerçekte yapamayıp Metaverse evreninde yapacağınız aktivite nedir?’ sorusuna verilen cevaplarda, %20,3 ile uçmak, uçarak gezmek ilk sırada gelirken, bunu gezi, dünyayı gezmek, ticaret ve arazi sahibi olmak izliyor.

Metaverse evreninin en büyük faydasının geziler olarak görülmesi, bu evrenin kültürel etkinlikler üzerindeki etkisinin büyük olacağını gösteriyor. Fiziksel maliyetleri azaltarak, yerinde deneyimleyerek öğrenme imkânıyla eğitim kalitesinin artacağı düşünülüyor. Ayrıca istihdamı olumlu yönde artıracağı düşünülüyor. Tarihi bir gezi yapılacaksa %75’i bizzat gidip gezip görmeyi, %25’i ise Metaverse evreni üzerinden gezmeyi tercih ediyor. Fiziksel dünyada finansal yetersizlikten dolayı gerçekleştiremediği birçok aktiviteyi, Metaverse evreninde yaşama umudunu taşıyor.

ABD’de 76 bilişim  uzmanının katıldığı bir ankette ise veri gizliliği de dahil olmak üzere siber güvenlik risklerinin azaltılması, Metaverse teknolojilerinin kullanıcılar tarafından adaptasyonunun daha hızla gerçekleşeceğini ortaya çıkarıyor. Araştırmaya katılanlar, sanal ortamda daha gerçekçi varlıkların hazırlanmasına imkân verecek donanım ihtiyaçlarının karşılanması ve farklı platformlar arasındaki bağlantıları sağlayacak entegrasyonların geliştirilmesi, başarılı Metaverse platformlarının inşasına zemin hazırlayacağını düşünüyor. 

ABD’de yapılan başka bir çalışmada ise alınan zevk, etkileşim, öz yeterlilik ve sosyal etki Metaverse teknolojilerinin kabulü üzerinde olumlu bir algı oluşturuyor.

Metaverse hakkında düşüncemiz ne olursa olsun çok yakın bir gelecekte hayatımızın doğal bir parçası olarak kendimizi içinde bulacağız gibi görünüyor. Bu hususu göz önüne alarak geleceği şekillendirenler arasında olmak için yapabileceklerimiz üzerine kendimizi zorlamak elzem gibi duruyor.