TR EN

Dil Seçin

Ara

Ağustos 2022

post-title

Ağustos 2022, 548

PDF DOSYASI

Merhaba değerli dostlarımız 

Hamdolsun, yine güzel bir sayı hazırladık. Yazarlarımıza gayretlerinden ötürü sizler adına teşekkür ediyoruz. Dergi hazırlığında zevkle çalışıyor ve istifade ediyoruz. Sizlerden gelen tebrik ve teşekkür mesajları da bizleri hem motive ediyor hem de mutlu oluyoruz. Elhamdülillah Rabbimize ki, bizleri böyle güzel işlerde çalıştırıyor…

...

Gürültülü bir asırda yaşıyoruz. Tüm sesler karışıyor. Bu ortamda her ses kendisini en önemli, mutlaka olmalı diye takdim ediyor. Oysa ömür boyu duymasak, bilmesek, okumasak hiçbir şey kaybetmeyeceğimiz, aksine kıymetli ömür dakikalarımızı harcamamış olacağımız o kadar çok bilgi, program, medya içeriği var ki… İşte burada iş bize kalıyor; pazarda, alışverişte her şeyi seçerek aldığımız gibi, hayatımıza kattığımız şeyleri de olabildiğince titizlikle seçeceğiz…

Tam da bu sebepten dolayı yeni Müslüman olan kardeşlerimizin hidayet öykülerini okuduğumuz röportajları önemsiyoruz. Çünkü, öncelikle türlü karanlıklara gömülmüş bir hayatın Kur’an ve İslamiyet’le buluşunca nasıl tüm zulmetlerden sıyrıldığının, nasıl yaratılış hikmetine uygun bir “insan” olma yoluna girdiğinin canlı şahitleri oluyorlar. İmanda büyük bir saadet ve nimet, büyük bir lezzet ve rahat var; buna bir kez daha şahit oluyoruz. ‘Hidayet’in ruhun cenneti, küfrün ise ruhun cehennemi olduğunu adeta gözlerimizle görüyoruz. 

Daha da önemlisi; bu asrın tüm sesleri içinde bizleri her iki dünyanın saadetine ulaştıracak tek bir ses var. O da, Allah Resulü’nün (asm) tebliğ ettiği İslam dini. Ve nazarlarımızı Resulullah Efendimizin sünnetine, Kur’an’a ve İslam’a çevirmek istiyoruz. Çünkü selâmet ve emniyet, yalnız İslâmiyet’te ve imandadır.

Bediüzzaman hazretlerinin şu sözüyle bitirelim: “Elhasıl: Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksat yapsa zâhiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Ve her kim hayat-ı bâkiyeye ciddi müteveccih ise saadet-i dâreyne mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını, cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder.”

Ağustos sayımızın hazırlanmasında yazılarıyla, emekleriyle katkıda bulunan tüm yazarlarımıza ve abone olarak bu hizmetin devamına destek olan siz dostlarımıza teşekkür ve dua ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun.

Gayret, çalışmak, sefer bizim; zafer Allah’ın…

 

— Editör

Dergideki Yazılar