TR EN

Dil Seçin

Ara

Çocuğunuzun Geleceğe Yönelik Bir Planı Olmalı

Çocuğunuzun Geleceğe Yönelik Bir Planı Olmalı

Allah (cc) da Kur’an-ı Kerîm’de “İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır.” (Necm Sûresi, 39) ve “Allah’ın sana ihsan ettiği bu ser­vetle ebedî ahiret yurdunu mamur etmeye gayret göster, ama dünyadan da nasibini unutma!” uyarısında bulunur. (Kasas Sûresi, 77)

Efendimiz Hazreti Muhammed de (asm), “Hiç ölmeyeceği­ni zanneden biri gibi çalış, yarın ölecek biri gibi de tedbirli ol.” buyurmuştur. (Câmiu’s-Sagîr, 2:12, Hadis No:1201.) 

 

Geleceğe yönelik her insanın mutlaka az ya da çok, önemli ya da önemsiz bir planı vardır ve olmalıdır.

Öğrenci için gelecek planı ise genellikle seçeceği meslektir.

Yarın yani geleceğe yönelik bir planı olmayan öğrenci ders çalışmaz. Çalışmaya gerek de duymaz. Hayatını önem­siz etkinliklerle geçirir ve sınırsız cennet mükâfatlarına vesile olacak olan, ahretin bir mezrası olan dünya hayatını boşu boşuna geçirir ve hayat sermayesi heba olur.

Çocuğunuzun geleceğini planlaması sürecinde ona yar­dımcı olun. Onu yetenekleri istikametinde yönlendirin, ona rehberlik yapın. Fakat iste­mediği bir meslek veya hedefi seçmesi için onu zorlamayın, baskı altına almayın.

Geleceğin temelleri bugünden atılır. Temelle­ri sağlam atılan bina nasıl dayanıklı oluyorsa, sağlam temel­ler üzerine bina edilen gelecek de o derece teminat altına alınmış olacaktır.

 

Planlı çalışan çocuk ne kazanır?

- Hep aynı derse çalışıp diğer derslerden geri kalmaz.

- Ne zaman hangi derse çalışacağını iyi bilir.

- Çalışma zamanını plana göre düzenler ve zamanı verimli yönetmiş olur.

- Bütün derslerde ilerleme sağlar.

- Planlı çalışmada süreklilik sağlar.

- Planlı çalışma beraberinde başarıyı getirir ve diğer çalışmalarda özgüven sağlar.

- Planlı çalışma zaman israfının önüne geçer ve zamanı verimli kullanmayı sağlar.

- Planlı çalışma tüm derslere koordineli çalışmayı sağlar ve bazı derslerin geri planda kalmasını engeller.

- Plan, eksiklerin fark edilmesi ve giderilmesini sağlar.

 

Plan nasıl olmalı?

- En iyi plan, uygulanan plandır. Uygulanmayan bir planın olmayan bir plandan farkı yoktur.

- Plan esnek olmalıdır. Zamanı gelince değişebilmelidir.

- TV, internet, yanlış arkadaş çevresi ve bağımlılık yapan zararlı alışkanlıklar planlı çalışmayı engeller, bunlardan uzak durmalıdır.

 

Örnek bir uygulama

Çocuğa, geleceği hakkında bir planlama yaparken şöyle bir uygulama yapabilirsiniz:

Çocuğunuza “İleride nasıl bir hayat yaşamak istersin?” sorusunu sorarak bunu cevaplandırmasını ve bir zarfa ko­yarak on yıl sonra (yaşa göre belirlenebilir) açması gerekti­ğini söyleyin. Çocuğa yazdığı hedefleri gerçekleştirmesi için cesaret verin. Böylece yazdığı hedefleri gerçekleştirmek için motive olmuş olur. 

Ayrıca çocuğunuza çevrenizdeki başarılı insanların yaşadığı hayat şartlarını gösterin. Ayrıca maddi durumu iyi olmayan asgari yaşam şartlarına sahip insan­ların da yaşam şartlarını gösterin. Böylece hem kendi ders çıkarsın, hem de siz gerekli açıklamaları yaparak çalışmasını sağlayabilirsiniz. 

Çocuğunuzu yanınıza alarak çeşitli inşaat şantiyeleri, fabrika ve iş yerlerini gezebilirsiniz. Bazen böyle yerleri izle­mesi dahi faydalı olur. 

Çocuğunuzu sıkmadan onu düşündürecek konuşmalarla, dayatma olmadan, sohbet havasında bu konuları konuşabilir ve çocuğunuzu çalışmaya teşvik edebilirsiniz.

Bir Çin atasözü, en iyi öğrenmenin uygulamalı eğitimle ol­duğunu şöyle dile getirir: 

“Söylersen unuturum, gösterirsen hatırlarım, yaptırırsan öğrenirim.”