TR EN

Dil Seçin

Ara

Kendine Yönelik Şiddet

Kendine Yönelik Şiddet

Kendine yönelik şiddet, kişinin kendi bedenine yönelik tekrarlayıcı, isteyerek ve amaçlı olarak yaptığı, doku hasarı ile sonuçlanan girişimlerdir. Kendi kendine şiddet uygulamak sorun karşışında verilen patolojik tepkilerden biridir. Kişiler bazen, sorunlarının ne kadar büyük olduğunu, kendilerini ne kadar çok yaralar ve yıpratırlar ise o kadar iyi kanıtlayabileceklerine inanır. Kişi, kendini zarar verecek şekilde kesmek, cildine sigara basmak, saç veya derisini yolmak, kaynar suyun altına girmek gibi yollarla fiziki bir acı çekme gereksinimi duyar.

 

Kendine yönelik şiddetin nedeni?

Kendine zarar veren kişilerin çoğunlukla çocuk yaşta aile şiddetine maruz kalan kişiler olduğu gösterilmiştir. Fiziksel şiddet, duygusal ya da cinsel taciz içeren deneyimler yaşayan kişilerin bu olaylara yönelik duygularını bastırması sonucu, açığa kendine yönelik şiddet uygulamak şeklinde bir tepki çıkar.

 
Bazı ölçüleri

Kendini kesme, yakma gibi kendine zarar verici davranışların tekrarlanıyor olması, kendine zarar vermeden önce kişide bir gerginlik hissi olması, eylem sırasında fiziksel acı ile beraber zevk alınması ve bunun ardından rahatlama gelmesi gibi bulgular tanı koymakta kullanılan ölçütlerdir.

 

Kendine zarar veren kişiler etrafındaki kişilere de zarar verir mi?

Bu vakalarda genelde ölüm isteği, öldürme isteği ve ölüm düşüncesi beraber olur. Ancak bu öldürme isteği kendine yöneliktir. Kişide ek olarak antisosyal kişilik bozukluğu da varsa çevresindekilere de zarar vermesi mümkündür. 

 

İntihara eğilimin altında şiddet görme mi yatar?

İntihar eğiliminin altında çoklukla depresyon yatar. Kişi suçluluk, değersizlik, yetersizlik duyguları ile ve yaşamanın anlamı yok diye düşünerek intihara yönelir.

 

Aile ve arkadaşlar, kendini yaralayan birine nasıl yardım edebilir?

Eğer birisinin kendisini yaraladığı fark edilir ise onu yargılamadan dinleneceği söylenmeli; duygularına saygı gösterilmeli; onu dinlemek için zaman ayrılmalı ve anlattıkları ciddiye alınmalı. Onu dinlerken hemen çözüm getirilmeye çalışmamalı ve açık fikirli olunmalı; eğer sorunlarını sizin yönteminizle çözmeyi istemiyorsa, ısrar edilmemeli. Yardım alabilecekleri başka kişileri bulmalarına yardımcı olunmalı. Beraber yapılmakta olan günlük etkinlikler aynen devam ettirilmelidir.

 

Tedavisi Nasıldır?

Tedavide antidepresif ajanlar kullanılır. Bazı antidepresanlar yan etki olarak agresyon yani şiddete eğilime sebep olduğu için ilaç seçiminin çok iyi yapılması gerekmektedir.