29 Yazı Doç. Dr. Rasim Soylu
Doç. Dr. Rasim Soylu

Yazar Profili »

Sanat Değeri

Şubat 2018, 494 1747 Görüntülenme Eklenme Tarih: 18 Şubat 2018 01:20 Doç. Dr. Rasim Soylu

“İnsanların sanatları içinde nasıl ki, maddenin kıymeti ile sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazan müsavi (eşit), bazan madde daha kıymettar, bazan oluyor ki; beş kuruşluk demir gibi bir maddede beş liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazan, antika olan bir sanat, bir milyon kıymeti aldığı halde, maddesi beş kuruşa da değmiyor. İşte öyle antika bir sanat, antikacıların çarşısına gidilse, hârika-pişe ve pek eski hünerver sanatkârına nisbet ederek o sanatkârı yâd etmekle ve o sanatla teşhir edilse, bir milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse, beş kuruşluk bir demir bahasına  alınabilir.” (Bediüzzaman, Sözler, 311-312)

 

Sanat eseri biçim ve içerik düzlemi olarak ifade edilen iki alandan oluşur. Sanat eserini meydana getiren materyal ve unsurlar onun madde yönünü oluştururken, içerik ve anlam ise onun anlam ve manevi yönünü oluşturur. Mesela resim ve heykel gibi plastik sanatlarda genellikle sanat eserini oluşturan malzeme ve materyaller çok büyük maddi değer taşımazlar.

Sanat eserine değer katan, estetik kaygı ve sanat güzelliğinin yanı sıra, onu yapan sanatçının ruh güzelliği ve duygusal coşkusudur. Ancak sanatçının yaşadığı dönemde veya sanatın tarihi içerisinde edindiği kariyer ve değer de sanat eserine ekstradan kıymet kazandırır. Hatta ilk insanlara kadar uzanan antik bir eserin sanatçısı belli olmasa bile eser, o meçhul sanatçısına ve ait olduğu döneme atıf yapılarak çok büyük bir değer kazanabilmektedir.

Bronz veya tunçtan yapılan bir heykelin kilogram olarak metal değeri günün şartlarına bağlı olarak bellidir. Ancak onu yapan Mikelanjelo veya David gibi bir sanatçının kariyerine bağlı olarak sanat ve manevi değeri paha biçilemeyecek kadar çok yüksektir. Hatta Cellini veya Ghiberti gibi bir sanatçının altın ve gümüş gibi değerli metallerle ürettiği sanat eserlerinin maddi değeri dahi sanat değeri yanında çok düşük kalacaktır.

Hatta Picasso’nun Sentetik Kübizm dönemi ile başlayan atık maddelerin bir sanat eserine dönüştürüldüğü Kolaj, Asamblaj, Junk ve Ready-Made çalışmalarında kullanılan çöp ve atık maddelerin hiçbir değeri yokken, yapılan sanat eserleri bugün modern sanat müzelerinin en kıymetli eserleri olarak sergilenmektedir.

Antika kavramında farklı olarak zamanın geçmesine bağlı bir antikite içerme durumu vardır. Arkeolojik veya tarihi eser denilebilecek türden eski bir zamana ait olması, bu eserlere daha farklı değerler de kazandırmaktadır. Günümüzde üretilen bir sanat değeri yine sanatçının sanat kariyerine bağlı olarak müzayede değeri taşıyabilmektedir. Ancak benzer kariyere sahip bir Rönesans veya Barok dönemi sanat eserinin değeri müzayedelerde dile getirilemeyecek kadar yüksektir.

Günümüz sanatçısı ne kadar reklamı yapılan popüler bir sanatçı bile olsa, sanat tarihinde nasıl bir yere sahip olacağı henüz belirsizdir. Ancak sanat tarihine mal olmuş ve müzelerde yer almış bir eser ve sanatçısının sanat değerini ve kariyerini, bugün hiçbir sanat eleştirmeni ya da sanat tarihçisi değiştiremez.

Bir eseri sanat eseri olarak tanımlayan en önemli gösterge şüphesiz sanatçının imzasıdır. Eseri sanatçı ile bağlayan imza, eseri sıradan olmaktan çıkartır ve sanatkârının adıyla değer kazanır. Ancak öyle eserler vardır ki, üzerinde sanatçıya ait bir imza olmasa bile, üslubundan ve sanat özelliklerinden hangi sanatçıya ait olduğu hemen anlaşılır. Bir Picasso veya Dali eseri hemen ressamının kim olduğunu haykırır. Sanat eserinin değeri, gösterge olduğu sanatçı ve sanatı ile ortaya çıkar.

“İnsan, iman ile insanda tezahür eden sanat-ı İlahiye ve nukuş-u esma-i Rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür, o nisbeti kat’eder. O kat’dan sanat-ı Rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise, hem fâniye, hem zâile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvanî olduğundan, kıymeti hiç hükmündedir.” (A.g.e.)

İnsan da kâinatın yaratıcısının eseridir. Onu yaratan yüce sanatkârın sanatının büyüklüğünden dolayı özel bir değer kazanır. En değerli varlık olur. İnsan, üzerinde yansıyan İlahi sanat ve güzelliği sergileyen bir model, ilahi kreasyonun mankenidir. Ancak ateist felsefenin tanımıyla, evrimle gelişmiş bir hayvan olarak görüldüğünde, insan bu değeri kaybeder. Kime ait olduğu beli olmayan imzasız, değersiz bir esere dönüşür. 



YAZARIN DİĞER YAZILARI

Sanat-ı Hayaliye

İnsan bu dünyayı görmek, işitmek, koklamak, tatmak ve dokunmak gibi zahiri beş duyusuyla algılar ve tanımlar. Ancak insan, gördüklerini yorumlamak için akıl ve düşündüklerini tasavvur etmek için hayal gibi bâtıni duyu ve hislerle de donatılmıştır.

Devamı »

En Pahalı Muz

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Miami şehrinde düzenlenen Art Basel Sanat Festivali kapsamında sergilenen ve sadece “duvara bantlanmış bir muzdan” oluşan ve “Komedi” adını alan sanat eseri 120 bin dolara satıldı.

Devamı »

Sanatın Sonu

Sanat, estetik haz ve kaygı olarak tanımlanır. İlk insanlardan itibaren sanatın temelleri güzellik, estetik ve mükemmellik gibi kavramlar üzerine bina edilir. İnsanın iç dünyası, ruhunun güzelliği, inançları ve ilhamları sanat eserlerine yansır.

Devamı »

Osmanlı Sanatkârlarının Ehl-i Hiref Teşkilatı

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren her kurumunun bir sisteme bağlandığı uzmanların dikkatini çeker. Mehter Takımı o dönem için müziğin bir sistem ve kurumsal yapılanmasının ilk örneğidir. Diğer sanatlarla uğraşanlar da Ehl-i Hiref adı verilen bir çeşit sanat loncası ile organize olmaya başlar...

Devamı »