TR EN

Dil Seçin

Ara

Dünyanın En Küçük Bitkisi: Su Mercimeği

Dünyanın En Küçük Bitkisi: Su Mercimeği

Su mercimekleri, suda yüzen bitkilerdir.

Dünya üzerinde, dağların en üst bölgelerinde yaşayan birkaç santimetrelik bitkilerden tutun da Kaliforniya’da yaşayan 100 m’den büyük sekoya ağaçlarına kadar yaklaşık 250.000 çiçekli bitki türü yaşamaktadır.

Fakat bu bitki türlerinden en küçüğü tartışmasız akarsu ve göllerde su yüzeyinde asılı halde yaşayan Wolffia ve Lemna türleridir.

Bu cinslerin üyeleri çiçekli bitkilerin bilinen örneklerinden çok daha basit bir yapıya sahiptirler. Bu türler yassı veya yuvarlak şekillerde olan küçük yeşil bitkiciklerdir. Şekilleri minik bir mercimeğe benzediğinden olsa gerek ülkemizde halk arasında bu bitkiye “su mercimeği” adı verilmiştir.

Su mercimekleri, suda yüzen bitkilerdir. Su mercimeklerinin yerde kökleri yoktur. Suyun içinde salınan saçak şeklinde kökleri vardır.

Boyutları 1 mm, hatta daha küçük bile olabilen bu bitki, en uzun okaliptüs ağacından 165.000 kat daha küçük, en büyük sekoya ağacından ise 7 trilyon kere daha hafiftir. Yaklaşık ağırlıkları 150 mikrogramdır. Bir dikiş iğnesinin deliğine ancak sığabilen bu minik bitkilerin 5000 kadarı bir yüzüğü doldurabilir.

 

GÖL VE DERELERİN TEMİZLİK MEMURLARI

Kirlenmiş su kaynaklarını temizleme yöntemleri arasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri vardır. Ancak bu yöntemlerin işletilmesi, bakımı ve enerji maliyeti oldukça yüksektir. Bu nedenle son zamanlarda alternatif bir arıtma yöntemi olan doğal arıtma yöntemleri kullanılmaktadır.

Doğal arıtma, diğer arıtma yöntemleri ile karşılaştırıldığında fazla insan gücü gerektirmeyen, işletilmesi kolay ve minimum enerji gereksinimi olan alternatif bir arıtma yöntemidir. Bu yöntemde genel olarak doğal ortamlarda yetişen sucul bitkiler kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan sucul bitkilerin bazıları Lemna gibba, Lemna minör, Wolffia arrhiza, Spirodela pollyrriza vb. gibi bitkilerdir.

 

BOYLARI KÜÇÜK AMA MARİFETLERİ BÜYÜK

Bu minik sucul bitkiler, sularda kirliliğe neden olan organik maddeleri büyük bir hızla absorbe edip, nitrat, fosfat ve ağır metalleri sulardan uzaklaştırabilme yetenekleriyle yaratılırlar. İşte bu amaçla, evsel ve endüstriyel atık suların biyolojik yolla tasfiyesi işleminde su mercimekleri kullanılarak temizlik işi bedavaya getirilebilir.

Tüm bunlar gösteriyor ki; Cenâb-ı Hak, nasıl ki denizleri temizlemek için, sıhhiye memurları gibi etçil bir kısım hayvânâtı çalıştırıyor, aynı şekilde karada karınca ve kartalları da böyle bir temizlik görevi için çalıştırmaktadır. Aynen onun gibi bu bitkicikleri de böyle bir temizlik görevinde istihdam etmektedir.

 

SU MERCİMEKLERİNİN YARARLARI SAYMAKLA BİTMEZ

Balıkların yuva yapmaları için ideal bir ortam oluşturur. Yavru balıkların saklanmaları için ve bitkisel olarak beslenmeleri için çok uygundur. Ayrıca, Su mercimekleri sularda temizlik amaçlı kullanıldıktan sonra hasat edilerek; hayvan yemi, biyoyakıt ve toprak iyileştirici olarak değerlendirilebilir ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilir.

Demek ki, şu kâinatın yaratıcısının, şu çiçekleri acayip şekillerde ve ziynetlerle yapması, hadsiz vazifelerle vazifelendirmesi ve şuur sahibi mahlûkatını seyir ve tenezzüh ve ibret ve tefekkür için yeryüzüne getirmesi hikmetinin gereğidir. Kur’an-ı Kerîm’de de “Bitkilerin her birinde düşünen bir insan ve toplum için ibretler vardır.” (Şuara 7-9) ayeti ile bu ilahi sanatlara bakarken ibret almamız istenmektedir.