TR EN

Dil Seçin

Ara

Bir Yumurtadan Her Şey Okunur

Bir Yumurtadan Her Şey Okunur

Bir basit ve cansız yumurtayla başlar kuşun hayat macerası. Kireçten bir mahfaza içine alınmış ve besleyici maddelerden ibaret yumurta akı ile çevrilmiş bir yumurta sarısı. Hepsi bu kadar. Yumurtanın hiçbir yerinde, hiçbir zerresinde en küçük bir hayat belirtisi yok.

Sonra bir gün yavru kuşun gagası uzanıverir yumurtanın içinden. Kabuğu kırar ve dışarı çıkar. Cansız yumurta sarısı hayat dolu bir kuştur artık.

Peki ama cansız bir sıvıdan canlı bir kuş nasıl çıktı?

Cansız ve dilsiz bir sıvıdan cıvıl cıvıl bir kuş nasıl çıktı?

Cansız ve sağır bir sıvıdan canlı ve işiten bir kuş nasıl çıktı?

Cansız ve kör bir sıvıdan canlı ve gören bir kuş nasıl çıktı?

Kim can verdi bir yumurta sarısına? Kör tesadüf mü, sağır tabiat mı? Yoksa cansız ve şuursuz yumurta sarısı mı kendi kendini diriltti?

Bir yumurta bir mucizedir. Hiçten, yoktan görünmezden bir hayat fışkırır onun içinde. Nereden geldiği, nasıl geldiği bilinmez. Bilim bu mucizenin sırrını çözemez. Bir yumurta sarısında hayatın nasıl başladığını açıklayamaz. Hatta hayatın ne olduğunu dahi tarif edemez. Fakat her gün yeryüzünde sayısız yumurtalarda sessiz sedasız sayısız hayatlar yaratılır. Çeşit çeşit canlılar çıkar bir basit ve yeknesak yumurta sarısından. İbret alanlar onda bir dünyanın yaratılışını seyrederler hayranlıkla...