TR EN

Dil Seçin

Ara

Varlıkları Kim Yaratabilir?

Varlıkları Kim Yaratabilir?

Varlıkları Allah’ın yarattığı, ispatlanamaz bir konu mu?

Bazıları diyor ki; “Allah yarattı.” ifadesi, bilimin cümlesi değildir. Ne kanıtlanabilir, ne yalanlanabilir. Metafizik bir düşüncedir. Varlıkları Allah’ın yarattığı, ispatlanamaz bir konu mu?

 

Bir varlığı Allah’ın yarattığını söylemek ve belirtmek, ispat edilemeyen metafizik bir konu değil; ispatı aklen, mantıken ve ilmen mümkündür. Mesela, bu soruyu yöneltene soralım: Seni kim yarattı? Senin bütün yaratılış safhaların adım adım ilimle gerçekleşti. Öyleyse senin ortaya çıkman şu yollardan birisi olacaktır:

1. Seni sebepler yapmıştır.

2. Sen kendi kendine olmuşsundur.

3. Seni tabiat yapmıştır.

4. İlim, irade ve kudret sahibi Allah tarafından yaratılmışsındır.

Madem senin ortaya çıkman bu dört şıktan birisi ile olmuştur, sen istediğini kendine yaratıcı olarak kabul et.

Biz de aklını kullanmak isteyenlerle, bu şıklardan hangisinin yaratıcı olabileceğini düşünelim:

1. Sebepler insanı yapmış olabilir mi?

İnsanın meydana gelmesine sebep olan, ilmi, iradesi, hayatı ve aklı olmayan elementler olabilir mi? Ya da anne ve babası, onu tek hücre halinden çok hücreye, oradan da; kalp, mide, bağırsak, ağız ve yüz gibi organlarla donatmış; akıl, hayal, ilim, irade, korku, endişe, merak gibi duyguları da kalbine koymuş olabilir mi? Demek bu acizler yaratıcı olamaz.

2. Acaba insan kendi kendine mi oldu?

Bir insan yok iken, tek hücre halinde bile değilken, yokluktan kendi kendini bu varlık âlemine çıkarabilir mi? Var olmayan bir şey kendini nasıl yapabilir? Böyle bir düşünce bilimsel ve mantıklı mı? Demek bir şey kendi kendini yaratamaz.

3. İnsanı tabiat yapmış olabilir mi?

Biyologlar tabiatı, canlı ve cansız varlıkların tamamı olarak tarif ederler. Cansız varlıklar olan; güneş, hava, toprak ve suyun insanı yaptığını aklı başında olan kim kabul edebilir?

Canlı varlıklar da; bitkiler, hayvanlar ve insanlardır. Bin deli bir araya gelse akıllı olamayacaklarına göre; tek tek hiçbir yaratıcı özelliği olmayan bitkiler, hayvanlar ve insanlar bir araya gelip ‘yaratıcı tabiat’ mı olacaklar!.. 

Yeryüzünün en akıllı ve şuurlu varlığı olan insanbile yaratmaktan aciz olduğuna göre, diğer varlıklar nasıl yaratıcı olabilirler?

4. İnsan ilim, irade ve kudret sahibi Allah tarafından mı yaratılmıştır?

Evet. Diğer şıkların aklen ve mantıken imkânsız olması ve elenmesi bile bu son şıkkın hak olduğunu gösterir. Mesela bir kapıyı açmak için elimizde dört anahtar olsa; üçünün açmadığını deneyip görsek biliriz ki, kapının gerçek anahtarı bu dördüncü anahtardır.

Daha da ötesi, şu gözümüzün önündeki varlıklar, yapılmalarının tüm aşamalarıyla, bir ilimle, bir tercihle bilerek yapılmakta ve kendilerini yapanı tanıtmaktadırlar. Bir eserin ustasını bildirdiği, onun maharetini alkışladığı gibi; bütün varlık âlemi de Allah’ın ilmini, iradesini, kudretini gösterip anlatarak, O’nun sanatını alkışlarlar…

Demek ki, varlıkları sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi bir Allah’ın yarattığını kabul etmek, metafizik değil, ilmî, vicdanî ve aklî bir delildir.