62 Yazı Mehmet Kırkıncı

Yazar Profili »

Asıl Vatanımıza Nasıl Dönüyoruz?

Ocak 2013, 433 236 Görüntülenme Eklenme Tarih: 19 Nisan 2020 14:47 Mehmet Kırkıncı

 

Bir insanın babası hangi memleketli ise, kendisi de oralı sayılır. Kendisi başka bir diyarda dünyaya gelse dahi, memleketi sorulduğunda babasının memleketini söyler.

Bizim atamız Âdem (as.) bu dünyaya Cennetten geldiğinden, biz neseben Cennetliyiz. Asıl vatanımız Cennettir. Bu dünyaya ise çalışmak ve memleketimize büyük bir sermaye ile dönmek üzere gelmişiz. Ancak burada vazifemizin aksi ile hareket edip, müebbet hapse mahkûm olmamız ve artık memleketimize dönemememiz de sözkonusu olabilir.

Bu dünyada kazandığımız mallar ve makamlar, o âleme bir şey götürmezsek, beş para etmemektedir. Gurbette çalışmaya giden bir işçi memleketine eli boş dönse ve kendisine orada ne yaptığı sorulduğunda ise, “şöyle yedim, böyle içtim, şuraları gezdim..” dese, bu kimseye divâne derler. Çünkü bu kişi gurbete, yemeye, içmeye ve eğlenmeye değil, asıl memleketine dönüşünde bir şeyler getirmek üzere çalışmaya gitmiştir.

Bir insan öldüğü zaman, servet sahibi ise, bu servetini yanında götüremez. Evlâdına miras kalır. Bu zat âlim ve faziletli bir kimse ise, bu ilim ve faziletini beraberinde götürür, oğluna bırakmaz. Yani kendi ilmiyle bu dünyadan göçüp gider. Bu duruma göre insan bu dünyada ya Allah’a ve elçisine itaat, ibadet, fazilet üzere ve tahkikî imanla yüklenip âhirete bu sermaya ile göçüyor ya da isyan, küfür, ahlâksızlık gibi bozuk ve pis şeylerle dolarak bu dünyadan ayrılıyor.

Madem ki, servet, makam, zevk ve safâ da; fakirlik, elem ve keder de bu dünyada kalıyor; öyleyse asıl önemli olan şey, beraberimizde götüreceğimiz geride bıraktıklarımızın olumlu ve olumsuz sonuçlarıdır. Yani madem burada bir sınavdayız, sınavda sorulara doğru cevap vermek önemlidir. Bize gerçekten faydası ya da zararı olacak şeyler, ileride göreceğimiz muameleyi de belirleyecek olan şeyler sorulara verdiğimiz doğru ya da yanlış cevaplardır.

Bir yolcu için en önemli mesele, varacağı hedefidir. Yolcu için, yolda çekilen elemler gibi, alınan lezzetler de asıl değil teferruattır, çok da önemli değildir. İnsan da bu dünyada ahiret yolcusudur.

Meselâ düşünelim ki, Erzurum’dan İstanbul’a trenle gitmekte olan iki kişi var. Bunlardan birisi padişahın lütfuna, hediyelerine mazhar olmaya, diğeri ise işlediği suçlardan dolayı mahkemeye çıkarılıp lâyık olduğu cezayı görmeye gidiyorlar. Elbetteki biz bunlardan birincisine bahtiyar, ikincisine ise bedbaht deriz. Durum böyleyken, bahtiyar olan kişi, trenin üçüncü mevkiinde de gitse, hattâ yer bulamayıp geçiş koridorunda da yatsa çok fazla önemi yoktur. Çünkü bu yolculuğun bitiminde kendisini büyük bir mutluluk beklemektedir. Fakat bedbaht olanı için, seyahatini yataklı vagonda yapsa da ve her türlü ihtiyacı en iyi şekilde karşılansa da yine bir değeri yoktur. Çünkü; bu seyahatin sonu onun için yaptıklarının kötü karşılığını görmektir.
 Bu örnekteki gibi dünyadaki makam, koltuk, servet gibi şeyler, trendeki mevki farklarından başka bir şey değildir. Bununla beraber hem yataklı vagonda gitmek, hem de yolculuk sonunda lütuflara mazhar olmak mümkündür. İslâmiyet buna engel değildir, bilâkis teşvik edici olmuştur.

Öyleyse biz ahiret yolcuları için, dünyayı ahiretin tarlası bilerek hareket etmek ve Esma-yı İlâhiyenin bir tecelli yeri olarak bilip okumaya ve manalarını anlamaya çalışmak en doğru harekettir.

 

 


Ocak 2013, 433 Sayısı Tüm Yazıları


YAZARIN DİĞER YAZILARI

Süt

Hindistan cevizinin ağacı toprak yiyor, kendisi süt veriyor. Koyun ise ot yiyip süt veriyor. Başka bir anne de et yiyip süt veriyor. Demek ki bunların her biri birer sebeptir.

Devamı »

Göremediğimiz Harikalar

Bir düşünelim; biz bir tek organımızın aynısını yapamazken, toprağa attığımız bir buğdaydan on tane buğday alıyoruz. Yani bir buğday tanesi kendisi gibi on fert yapmış görünüyor.

Devamı »

Ahiret Olmasa Hayatı Anlamsız Olur

Bir bilim adamı, büyük bir özen ve çalışma sonucu her yaprağı binlerce lira değerinde, gayet güzel ve eşsiz çiçekler yapsa, fakat sonra bunla­rı adi bir saman çöpüymüş gibi keçilere yedirse, ne kadar abes olur!..

Devamı »

İnsan Ağacı

Allah (cc), insanı çok donanımlı ve çok yönlü yaratmıştır. İnsanı bir çekirdekle kıyasladığımızda, her çekirdekten kendi bitkisi çıkarken, insan çekirdeğinden her çeşit bitki çıka­bilir.

Devamı »