TR EN

Dil Seçin

Ara

Fosillerin DNA Testleriyle İnsanın Atası Tespit Edilemez mi?

Fosillerin DNA Testleriyle İnsanın Atası Tespit Edilemez mi?

İnsan doğrudan insan olarak yaratılığı için geçiş formu veya atası yoktur.

Bulunan fosillerle insanın DNA’sı karşılaştırılarak insan atası neden belirlenemiyor? Fosillerle ilgili tam doğru bilgiye ulaşıp, bunun insanın atası olup olmamasını yüzde yüz öğrenmek mümkün müdür?

 

Bu sorunun cevabını anlamak için isterseniz önce şöyle bir senaryo düşünelim:

Bir mezarda bir çocuk iskeleti bulduk. Bunun kime ait olduğunu anlamak istiyoruz. Çocuğun DNA’sını tespit ettik. Fakat çocuğun, annesini, babasını, büyükanne ve büyük babasını bilmiyoruz.

Varsayalım ki çocuğun cesedi, Antalya’da, annesinin mezarı Almanya’da, babasının mezarı Afrika’da, büyük annesinin mezarı Japonya’da, büyük babasının mezarı da Çin’de. Bu durumda çocuğun kime ait olduğunu tespit etmek mümkün değildir.

Bir de çocuğun anne ve babasına ya da dede ve ninesine ait olduğu iddia edilen fosillerin içlerine farklı hayvanlara ait fosiller de karışmışsa bunu nasıl çözeceksiniz?

İşte geçmişteki canlılara ait bulgular, yani zaman zaman bulunan fosillerin akıbeti de böyledir. İnsanın maymunla ortak atası olarak ileri sürülen sadece 8-10 fosil vardı. Daha sonra bunların hepsinin de gerçeği yansıtmadığı, hatta bazılarının kasıtlı şekilde farklı hayvan fosilleriyle birleştirilmiş olduğu ortaya çıktı.

İnsan doğrudan insan olarak yaratılığı için böyle bir geçiş formu veya atası da yoktur ve yani bulunması mümkün değildir. Fakat ateist felsefe taraftarları, ispat edemeseler de insanın daha aşağı yapılı varlıklardan evrimleştiği peşin hükmüyle hareket ederler. Bunun için, bulanan her materyali kendi inançları doğrultusunda yorumlayıp, insanın geçmişte aşağı yapılı bir atasının bulunduğu propagandasını yayarlar.

Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, elde edilen materyallerin gerçekte kime ve kimlere ait olduğuna dair bir takım farklı yorum ve değerlendirmeler yapılacaktır. Hatta aynı şahıs, zamanla edindiği bilgiler ışığında önceki yaptığı yorumun aksine değerlendirmeler de yapabilir. Bu ve benzeri çalışmalar, her an farklı kişiler tarafından farklı şekilde yorumlanacaktır. Çünkü insanlık çevresinde olup bitenleri ve geçmişte meydana gelmiş hadiseleri anlamak ve bilmek için kıyamete kadar farklı değerlendirmelerde bulunacaktır.

Allah’a inanan bir insan kâinata baktığında, “ben evimi düzenleyip idare ettiğim gibi, bu âlemi de Allah idare ediyor” diyerek, her şeyin Allah’ın eseri olduğunu anlayacak ve ona göre değerlendirecek; Allah’ı kabul etmek istemeyenler de tesadüf ve tabiata yaratıcılık vererek kendi düşüncelerine göre yorum yapacaktır.