TR EN

Dil Seçin

Ara

DNA'dan İlah Olur mu?

DNA'dan İlah Olur mu?

DNA, yıllardan beri vücut hücrelerimizin yönetici molekülü olarak adlandırıldı. Bazı bilim çevrelerince o kadar çok abartıldı ve onun üzerine vazife olmayan o kadar çok görev ve makamlar yüklendi ki neredeyse DNA vücudumuzu yöneten ilahımızdır diyecek kadar felsefi bir sapıklığa dönüştü.

Halbuki DNA; karbon, azot, fosfor, hidrojen ve oksijenden oluşmuş düzenli bir madde yığınından başka bir şey değildir. Çok iyi biliriz ki, bir fabrikaya yönetici tayin edilirken şu özellikleri taşıması istenir: akıllı ve ilim sahibi olmalı, iradesi olup doğru tercihler yapabilmeli, kudretli olup işçilerine söz geçirebilmeli, en ufak ayrıntıları bile gözden kaçırmayacak şekilde görebilmeli ve duyabilmelidir. İşte bu beş özellikten birisini bile taşımayan yönetici olamaz.

Şimdi içerisinde milyonlarca farklı ürünün bir arada üretildiği muhteşem bir fabrika olan hücreye nasıl bir yönetici gerektiğine karar verelim.

Her hücremiz harika bir fabrikadır. Hayatımızın devam edebilmesi için hücrelerimizde milyonlarca birbirinden farklı yapı ve görevlere sahip molekül sentezleniyor.1 Örneğin sadece gözün bir satır yazıyı okuyabilmesi için göz ve beyin hücrelerinde 2 milyar biyokimyasal reaksiyon birbiri ardınca ve kısacık bir süre içerisinde gerçekleşiyor.2

Şimdi böyle bir olayı kontrol edecek yöneticinin kör, sağır, cahil ve hatta cansız olduğuna ihtimal verebilir misiniz? Elbette her akıl sahibi ‘bu imkansız böyle bir şey olamaz’ diyecektir. Fakat bazı insanlar, yukarıda bahsettiğim o yönetici DNA molekülüdür diyorlar.

Peki DNA; karbon, hidrojen, azot, fosfor ve oksijenden oluşmuş bir madde yığını değil mi? DNA’nın biyokimyacıların da bilmediği gizli büyük bir kudreti mi var? Yoksa DNA her şeye nüfuz edebilen muhteşem bir iradeye mi sahip? Ya da şu bizim aciz DNA’mızda bizim bile göremediğimiz her şeyi gören bir göz, her organelin ihtiyacını işiten bir kulak mı var? Veyahut Allah kendi işini DNA’ya mı havale etmiş?

Hayır, asla… Buna hiçbir akıllı kimse evet diyemez. Öyleyse DNA’ya nasıl yönetici diyebiliyorlar? Evet DNA yönetici değildir. Sadece hücrelerimizdeki olayların nasıl yönetildiğinin yazılmış olduğu bir kanunlar defteri, bir proje, bir harita gibidir. Mesela bir bina yapılmadan önce bir plan ve proje yazılır, sonra o projeye göre bina inşa edilir. Elbette burada yönetici olan proje değil, akıl ve irade sahibi bir mimar veya mühendistir.

İşte şu vücut binamız, ilahi bilgiden gelen DNA projesine göre, ilahi iradenin kontrolü ile ilahi kudret tarafından molekül işçileri kullanılarak inşa edilir. İşte bütün bu gerçekler DNA’nın yönetici olamayacağını, ancak sadece yöneticinin (Allah’ın) bir yönetmelik defteri olduğunu gösterir.

Netice: “Kanunlar iş yapmaz, kanuna göre iş yapılır.”3

 

 

Kaynaklar:

* İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi.

1. Biyokimya Richcard A. Harvey, Pamela C. Champe, Doç. Dr. Engin Ulukaya, Nobel Tıp Kitabevi.

2. Harun Yahya, Göz.

3. Said Nursî, Muhakemat, RNK Neşriyat.

4. Said Nursî, Lem’alar, RNK Neşriyat.