TR EN

Dil Seçin

Ara

Ayakta Su İçmenin Bilimsel Gerçeği

Ayakta Su İçmenin Bilimsel Gerçeği

Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın 1400 küsur yıl önce söyledikleri ve yaptığı uyarıların hikmetlerini bilim dünyası yeni yeni anlıyor.

 

PEYGAMBER Efendimiz aleyhissalatu vesselamın 1400 küsur yıl önce söyledikleri ve yaptığı uyarıların hikmetlerini bilim dünyası yeni yeni anlıyor.

Bunun bir örneği de ayakta su içmenin hoş karşılanmayıp çömelerek veya oturarak içilmesinin tavsiye edildiği hadis-i şerif oldu. Bu hadisin bilimsel açıdan hikmeti çok yakın bir zamanda anlaşıldı.

Önce hadis-i şerifi hatırlayalım:

“Eğer ayakta su içen kimse midesine verdiği zararı bilseydi, içtiği suyu şüphesiz ki geri kusardı.” (Abdürrezzak 10/427, hadis 19588)

Yine aynı konu ile alakalı olarak; başka bir kaynakta şöyle ifade edilmiştir:

“Sizden biriniz ayakta su içmesin. Her kim unutur da içerse kusmaya çalışsın” buyurmuştur. (Müslim eşribe, Hadis 116)

Bu konunun fizyolojik açıklaması şöyle:

Midenin küçük eğriliğine uyan kısmında Waldeyerin mide caddesi denen bir oluk bulunur. Sıvı gıdalar bu yolu takip ederek zaten devamlı küçük bir açıklığı olan mide çıkışını (pilor) geçerek 12 parmak bağırsağına (duodenum) geçer.

Fakat insan midesinin ayakta ve oturur vaziyetteki pozisyonu farklıdır.

Eğer ayakta duran bir insan eğer sıvı gıda içerse, doğrudan doğruya oniki parmak bağırsağına geçer.

Ancak insan sıvı gıdayı oturarak içerse, bunlar önce midede birikir, asitle karışarak mikropları ölür ve sonra 12 parmak bağırsağına geçer. Bu durumda oturarak su içme usulüne uymakla insan, kolera da dahil birçok insan hastalıklarından korunmuş olur.

Görüldüğü gibi, hadis-i şerifte ancak 21. yüzyılda izah edilebilen bir gerçeğe 14 küsur asır önceden işaret ediliyor. Hz. Muhammed (asm) bir tıp doktoru veya bu çağda yaşamış bir araştırmacı olmadığına göre, onun bilgisi kendi ilmine dayanmıyor, bizzat vahiy güneşinden yansıyordu.

Bazı insanların bu hakikati tüm bu delillere rağmen anlamamaları, anlaşılır bir şey değil doğrusu.  (www.nurnet.org)