TR EN

Dil Seçin

Ara

Allah’ın Üstün Yaratması

Allah’ın Üstün Yaratması

“Yoksa kendileri, hiçbir şey olmadan (rastlantı sonucu olarak) mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri midir?” (Tur Suresi, 35)

“Yoksa kendileri, hiçbir şey olmadan (rastlantı sonucu olarak) mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri midir?” 

(Tur Suresi, 35) 

 

Etrafımızda gördüğümüz her ürün mutlaka bir amaca yönelik tasarlanmıştır. Bindiğimiz otomobilden, oturduğumuz koltuğa kadar… Tasarım, parçaların belli bir amaçla düzenli bir şekilde bir araya getirilmesidir. O halde insan ve yük taşımaya yönelik yapılmış olan otomobil de evimizde rahatça oturmamıza yarayan koltuk da birer tasarımdır. 

Canlılara baktığımızda ise; örneğin bir kuş ve onun uçuş sistemi de bir tasarımdır. İçi boş hafif kemikler, bu kemikleri hareket ettirecek güçlü göğüs kasları ve havada tutunmayı sağlayacak nitelikteki tüyler uçma amacına yöneliktir.  

Diğer canlılarda da aynı gerçek karşımızdadır. Tüm canlılar—insan dahil—çok iyi birer tasarım örneğidirler. Bilim adamlarının en modern teknolojilerle yaptıkları robotların elleriyle kıyas dahi edilmeyecek mükemmellikte işlevlere sahip ellerimiz ve en gelişmiş kameradan daha net görüntü sağlayan gözlerimiz…

Yeryüzündeki tüm varlıklarda sayısız yaratılış mucizesi görürüz. Detaylardaki mucizeler, tüm canlılığın yapıtaşı olan atomlarda başlar, olağanüstü dengeler ve düzenlere sahip gökyüzü, galaksiler, Güneş, insan vücudu, bitkiler, dağlar ve denizlerdeki sayısız detay ve özelliklerle devam eder. Hepsinin sahip olduğu özelliklerde bir sanat vardır. Bu, Allah’ın muhteşem yaratma sanatıdır. Tüm canlılara dilediği şekli veren, tüm doğaya hâkim olan, üstün güç sahibi Yaratıcının sanatı…

Akıl ve hikmet gözüyle bakabilen bir insan, bir kelebeğin kanatlarındaki yanardöner renklerde ve desenlerinde gördüğü sanatın yanı sıra, detaylarındaki tüm sistemleri de öğrenecek, Allah’ın üstün ilmine ve sonsuz gücüne daha yakından şahit olacaktır. Allah, yarattığı tüm canlılara ayetlerini gösterir ve kendisini isimleriyle tanıtır: 

“Sizin yaratılışınızda ve türetip-yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır.” (Casiye Suresi, 4)

Kâinatta maddeyi oluşturan atomlardaki elektronların yörüngesinden, gezegenlerin yörüngesine kadar her şey muhteşem bir tasarım ve düzene sahiptir. Tüm maddelerin yapıtaşı olan atomun çekirdeğini bir arada tutan ‘güçlü nükleer kuvvet’, fizik kurallarının tanımlayabildiği en büyük kuvvettir. Bu kuvvet elektrostatik kuvveti yenecek kadar güçlü olmadaydı kuarkları bir araya getirecek gluon kuvvetleri asla oluşamayacaktı ve varlık âlemi olamayacaktı. 

İşte bu kuvvet Büyük Patlama’nın ilk saniyelerinden itibaren atom için gerekli olan en uygun değere sahiptir. Yıldızların, gezegenlerin yörüngelerinde kalmalarının nedeni olan ‘kütle çekim (yerçekimi) kuvveti’ ise kâinattaki diğer kuvvetlere oranla şiddeti en düşük kuvvettir. Bu kuvvetin değerlerinde bir azalma olursa yıldızlar yerinden kayar, dünya yörüngesinden kopar, bizler dünya üzerinden uzay boşluğuna dağılırız. En küçük bir artma olursa da yıldızlar birbirine çarpar, dünya güneşe yapışır ve bizler de yer kabuğunun içine gireriz. Bu düzenin sahibi Yüce Allah, mucizevi bir yaratışla, en küçük kuvvetle yıldızları yörüngelerinde tutar, en büyük kuvvetle küçücük atomun çekirdeğini kaynaştırır. Bütün kuvvetler, O’nun koyduğu ‘ölçü’lere göre hareket eder:

“Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.”  (Talak Suresi,12)

Tüm fizik yasaları, Allah’ın yaratmış olduğu düzenin insanlar tarafından yapılan bir açıklamasıdır. Kâinattaki düzeni düşünüp Allah’ın üstünlüğünü kavramamız ve verdiği nimetlere şükretmemiz için hizmetimize verilmiştir.

Rabbimizin koyduğu kanunlardan biri olan yerçekimi kuvveti bugünkünden daha fazla olsaydı ne olurdu?.. 

Koşmak ve hatta yürümek imkânsız hale gelirdi. İnsanlar ve hayvanlar tüm bu hareketleri gerçekleştirmek için şimdikinden daha çok enerji harcarlardı. Bu durumda başta yeryüzündeki besin kaynakları olmak üzere enerji kaynakları hızla tükenerek yok edilirdi. Çekim kuvveti daha zayıf olsaydı?.. O zaman da hafif şeyler yeryüzünde sabit durmayacaktı. Yağmur damlalarının hızı çok yavaşlayacak, yere inmeden yeniden buharlaşacaklardı. Akarsuların akış hızı yavaşlayacak, bu nedenle onlardan elektrik enerjisi elde edilemeyecekti. 

İnsanın yaratılışında da Allah’ın bir örnek edinmeksizin yaratmasının çok sayıda mucizevi delili vardır. Örneğin, embriyonun gelişimi sırasında bütün hücreler adeta görev yerine dağılan işçiler gibi bölük bölük hareket ederler. Sonra aynı organı oluşturacak hücre grupları birbirine yapışarak birikir ve organları oluşturmak için hazırlanırlar. Bu yoğun faaliyetler sonucunda, kemik hücreleri kemiklerin olması gereken yerde, kas hücreleri kasların olması gereken yerde birikirler. Bazıları daha iç kısımlara giderler ve iç organlar şekillenmeye başlarlar. Bazıları beyin, bazıları göz, bazıları ise damar olurlar. 

Bu sürece zamanla yeni süreçler de eklenir; örneğin hücrelerin tespit edilmiş yönlere doğru göç etmesi, programlanmış hücre ölümleri ile bazı organların inşa edilmesi vs… Kısacası bu süreçte mükemmel bir strateji uygulanır, hücrelere belirli bir plan doğrultusunda şekil verilir.

Bu hazırlığın nasıl yapılacağı her hücre grubunun DNA’sında yazılıdır. Ancak her hücre grubu için bu bilgi ancak kendilerine özel bir programla kullanılır ve her organın görevini yerine getirmesi için gereken özel yapılar yaratılır. Bir yandan bu şekilde farklı organlar yapılırken, bir yandan da bölünme ile sürekli hücre sayıları artırılır. Bu muhteşem organizasyonda asla bir karmaşa yaşanmaz. 

Sadece burada verdiğim birkaç örnek bile ‘evrimin ilahı’ olan tesadüfün asla açıklayamadığı Allah’ın yaratma sanatının birer delilidir. Tüm tasarımların gerçekte tek bir sahibi vardır ve O’nun yaptığı işlerde hiçbir zorluk yoktur. Allah tüm canlıları kusursuzca ve tek bir “Ol” emriyle yaratır. 

Tek bir hücresinde bile Allah’ın nefes kesen sanatı varken, insan amaçsız olabilir mi? Kendi yaratılışı delil olarak zaten ortada iken, unutmamalı insan. Allah’ın eşsiz yaratmasındaki gerçekleri sürekli akılda tutmak, bu mucizevi olaylar üzerinde düşünürken derinleşmeye ve Allah’ın sonsuz yaratma sanatına şahit olmaya vesile olması bakımından çok önemlidir. Gördüğümüz her şeye hikmetle bakıp üzerinde düşünelim; kesin bilgiyle iman için.

“Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah’ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. (Ve derler ki:) ‘Rabbimiz, Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru’.” (Âl-i İmran Suresi, 190-191)