TR EN

Dil Seçin

Ara

Rakamların Diliyle

İstanbul tarih boyunca kaç defa kuşatılmıştır: 26

•••

Fetihle sonuçlanan kuşatma kaç gün sürmüştü: 53

•••

Kuşatma sırasında karadan denize kaç tane gemi indirilmiştir: 67

•••

Fetih sırasında İslâm ordusu kaç kişiden oluşuyordur: 125.000

•••

Önce Doğu Roma’ya sonra da Osmanlı Devleti’ne olmak üzere İstanbul kaç yıl başkent olmuştur: 1559

•••

İstanbul’un yüz ölçümü kaç kilometrekaredir: 5712

•••

İstanbul kaç ilçeye ayrılmaktadır: 32

•••

İstanbul’da Osmanlı döneminde kaç tane medrese inşa edilmiştir: 275

•••

İstanbul’da Osmanlı döneminde kaç sıbyan mektebi vardı: 314

•••

İstanbul’da kaç kütüphane vardır: 66

•••

1856’da İstanbul’da toplam kaç işçi ve medrese öğrencisi vardı: 45.000

•••

1477’de yapılan nüfus sayımına göre İstanbul’da kaç kişi yaşamaktaydı: 14.803

Bu nüfusun ne kadarını Müslüman halk oluşturuyordu: %60

•••

1927’de yapılan sayıma göre İstanbul nüfusu ne kadardı: 245.892

•••

2000’de yapılan sayıma göre İstanbul nüfusu ne kadardı: 8.829.915

•••

İstanbul’da toplam kaç cami bulunmaktadır: 2691

İstanbul’da toplam kaç kilise bulunmaktadır: 123

İstanbul’da toplam kaç sinagog bulunmaktadır: 19

•••

İstanbul’da toplam kaç İslâm Mezarlığı bulunmaktadır: 109

İstanbul’da toplam kaç gayrimüslim mezarlığı bulunmaktadır: 57

•••

1768’de İstanbul’da yaklaşık kaç ekmek fırını vardı: 297

•••

Türkiye ticaret sektöründe elde edilen gelirin ne kadarını İstanbul sağlamaktadır: %40

•••

İstanbul’da Osmanlı’dan kalan toplam kaç çeşme bulunmaktadır: 800

•••

Rumeli Hisarı’nda kaç kule vardır: 17