TR EN

Dil Seçin

Ara

Nikâh Yolu Kapanmamalı / İlâhiyat

Bundan yaklaşık altmış yıl kadar önce, Bediüzzaman Said Nursî, dikkatleri büyük bir tehlikeye çekiyordu, “nikâh yolunun kapanması”. Bu büyük bir tehlikeydi, çünkü toplum hayatının sıhhatini garantileyen en önemli dinamiklerin yerinden edilmesi anlamına geliyordu. Nikâh yolunun kapanması, ahlâksızlık kapılarını açılması demekti.

Bediüzzaman, bu tehlikenin vehametini şu cümlelerle özetliyordu:

“Nikâha açılan kapıları kapalı tutarak çokların nefislerini birden esir edip, kalb ve ruhlarını kebâirle (büyük günahlarla) yaralıyorlar. Belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar.”

Meşru yollardan kurulmuş bir aile hayatı, yine Bediüzzaman’ın ifadesiyle “İnsanın, husûsan Müslümanın tahassungâhı (sığınağı) ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası”dır. Nikâhı hafife alanlar, nikâhsız yaşamayı meşru görüp bunu yaşadığımız çağın bir normali sayanlar, ahlâksızlığa hizmet etmekle birlikte, bir nevi cennet hükmündeki aile yuvasını cehenneme çevirerek, o sığınağı tahrip etmekteler. Özellikle milyonlarca genç insanın gözü önünde olan meşhurların nikâh konusundaki kötü tutumları, pek çoğunu derli toplu bir aile hayatından mahrum bıraktığı gibi, onları örnek alanları da, böyle bir nimetten mahrum bırakmaktadır. Halkın gözünün içine baka baka nikâhsız beraberliklerini meşru görenler, yaşadıkları topluma nasıl bir zarar verdiklerinin acaba farkındalar mı?

İslâm’ın insanlığa sunduğu en önemli nimetlerden birisi olan ‘nikâh’ kurumu, evlilik müessesesidir. İslâm öncesi Arap toplumunda başta kadınlar olmak üzere, aile hayatı çok büyük yara almış, ağır bir yıkıma uğramış, neredeyse yok olmaya doğru gitmişti.

Bunun için,—özellikle Medine döneminde—Kur’ân bu hususa, mü’minlerin dikkatini çeker ve şu hakikati emrederek dile getirir:

“Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfü ile onları zenginleştirir. Allah, lütfü geniş olan ve her şeyi bilendir.” (Nur suresi, 32)

Müslümanlar, asırlar boyu bu emri yerine getirip, nikâhı ciddiye almışlardır. Gençler, evlilik çağına basar basmaz onları evlendirmişlerdir. Herkes kendi durumu, konumu, seviyesi ve çevresini dikkate alarak, oğlunu veya kızını bir yuva sahibi yapmıştır. İmkânları olanlar imkânlarını kullanmış, olmayanlar ise, çevrelerinden yardım alarak gençlerin bekâr kalmaması için ellerinden gelen gayreti geri bırakmamışlardır. Onlara aracı olmuşlar, bunu da bir ibadet bilinci içinde yapmışlardır.

Şu hadis-i şerif onlar için bir rehber niteliğindeydi:

“Evlenme işi için, iki kişi arasında aracılık yapmak, en faziletli aracılıklardandır.” (İbni Mâce, Nikah: 49)

Son otuz-kırk seneye kadar bu âdet ve hizmetler aksamadan, aksatılmadan uygulanmış, yaşamıştır. Fakat gün geçtikçe bazı bölgelerimizde aşırı miktardaki başlık parası talebi, şehirlerde ve büyük yerleşim merkezlerinde hayat şartlarının ağırlaşması, ev kiralarının artması, bir eve lâzım olan ev eşyalarının sayıca üstesinden gelinemeyecek biçimde artması, kız tarafının aşırıya kaçacak biçimde ziynet eşyası istemesi, evliliği iyice zorlaştırmıştır.

Meselenin en acı tarafı ise, kız ve erkek tarafının, gelin ve damat adayında aradıkları şartların ve beklentilerin değişmiş olması, böylece mevcut ölçülerin çığırından çıkmış olmasıdır.

“Zengin mi? Evi, arabası var mı? Boyu posu yerinde mi? Güzel mi, yakışıklı mı? Annesi babasıyla birlikte mi yaşayacak? Üniversite mezunu mu?...”

Daha bunlar gibi, sorular ve sorunlar, kabarık beklentiler listesi ve olmadık talepler yetmezmiş gibi öncelikler sıralamasındaki anlamsız yer değişiklikleri gençlerin işini zor, hem de çok zor hâle sokmuştur.

“Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar.” hesabı, herkesin hayalinde yaşattığı bir gelin veya damat adayı vardır elbette. Ancak kızlar beyaz atlı prenslerini, erkekler şartnamelerine uygun kızları arayayım da bulayım derken, hayatın gerçekleri göz ardı ediliyor. Makûl olan ve asıl takdir edilmesi gerekenler değil de, arzular öne çıkıyor ve onların doğrultusunda iş yapılmaya çalışılıyor. Bu da çoğu zaman, hüsranla noktalanan ve gerçekleşmeyen beklentileri getiriyor beraberinde. Çoğu kimse aradığını bulamıyor ve kimseyi beklemeyen zaman geçip gidiyor. Yaşlar ilerliyor, zamanla beklentiler azalsa bile, artık evlenebilecek bir hâl kalmıyor insanlarda. Bu sefer de “benim kısmetim bağlanmış” diyerek, avutuyor kendilerini.

Böylece bir yerde kendi elimizle “nikâh yolunu” kapama ve evliliği zorlaştırma gibi bir yola girmiş oluyoruz ki, bunun sorumluluk ve vebali taşınacak şey değildir.

Oysa ölçü, Allah ve Resulünden gelmeli. Kur’ân’ın ifade ettiği gibi, bir konuda Allah ve Resulünün hükmü varsa, mü’minlere ona uymak ve uygulamak düşer. Allah Resulünün (asm) verdiği ölçü ise belli ve çok açıktır. Bu konuda en kestirme ve en esaslı kural da şunlardır:

“Nikâhın en hayırlısı en kolay olanıdır.” (Ebu Davud, Nikâh: 31)

“Birbirini sevenler için nikâh kadar güzel bir şey görülmemiştir.” (İbni Mâce, Nikah: 1)

Aranması ve uyulması gereken en önemli prensip ise şu hadiste ne güzel özetlenmiştir:

“Kadınlarla dört özelliği için evlenilir: Malı için, asaleti için, güzelliği için ve dini için. Sen dindar olanı tercih et, mesut olursun.” (Tirmizî, Tefsirü’l Kur’ân: 48, İbni Mâce, Nikâh: 5)

Bu ölçüye uyulmadığı takdirde “ceza, amelin kendi cinsindendir” kuralınca Efendimizin beyan ettiği şu gerçek karşımıza çıkıyor:

“Kadınları sırf güzellikleri için nikâhlamayınız. Çünkü onların güzellikleri onları tehlikeye atabilir. Sadece malları için de nikâhlamayınız. Çünkü malları onları azdırabilir. Dindar olanını nikahlayın. Şüphesiz, burnunun bir kısmı kesik, kulağı delik ve teni siyah dindar bir cariye (dindar olmayan bir kadından) daha üstündür.” (İbni Mâce, Nikâh: 6)

“Dindarlığını ve ahlâkını beğendiğiniz bir adam sizin ailenizden bir kıza talip olursa, onunla evlendirin. Şayet bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve bozgunculuk olur.”

Sahabilerin, “Erkekte zenginlik ve makam gibi bir noksanlık olursa ne yapalım?” şeklindeki sorusu üzerine Peygamberimiz (asm) aynı sözü üç defa tekrarlamıştır. (Tirmizî, Nikâh: 6)

Evlilik öncesi çeşitli masraflar elbette yapılır. Kur’ân’da ve hadiste ifade edildiği gibi, bu meselede ilk düşünülen ve sünnette yer alan ilk masraf ‘mehir’ meselesidir. Kıza ne kadar mehir verilir, ne kadar verilmelidir. Bundaki ölçüyü de yine Peygamberimizden alıyoruz.

Peygamberimizin Hz. Âişe’ye verdiği mehir 500 dirhem (1500 gram) gümüş iken, Hz. Fâtıma için Hz. Ali’den istediği mehir bedeli sadece bir zırh (çelik yelek) idi. Hz. Fâtıma’nın çeyizi ve ev eşyası ise zarurî olarak evde bulunması gereken bir yatak, bir su kabı ve içi ot dolu bir yastık gibi birkaç parça eşyadan başka bir şey değildi.

Bunun yanında ekonomik durumu yetersiz olan sahabilerin de yuva kurmaları için Peygamberimiz her türlü kolaylığı göstermiştir.

Bir seferinde evlenmek isteyen bir sahabiye “Demirden bir yüzük bile olsa kadına mehir olarak ver.” buyurur.

“Demirden bir yüzüğüm de yok yâ Resulallah.” demesi üzerine, Resul-i Ekrem Efendimiz (asm), “Kur’ân’dan ezberindeki sûreleri kadına öğretmen şartıyla seni onunla evlendirdim.” buyururlar. (Müslim, Nikâh: 76)

Şartlar ve hayatın getirdikleri ne olursa olsun, nikah kapısını devamlı açık tutmaya çalışmalı, kapamaya çalışanlara fırsat tanımamalıdır. Bunun en güzel yolu da, Peygamber Aleyhisselam’ın emrine uyup, aramızdaki gençleri hayırlı bir şekilde evlendirmeye çalışmak ve evlenmelerini kolaylaştırmaktır.