TR EN

Dil Seçin

Ara

Peygamberimin Sevdiği Müslüman / Saadet Asrından

Ümit içinde yaşamalı

Bir mü’min, Benim Rabbim rahmet kaynağıdır, benim kusurlarımı da bağışlar.” diye hep ümit içinde yaşamalıdır.

Çünkü Allah Teâlâ yüzlerce âyette kendisini bize Gafûrün Rahîm”, yani çok bağışlayan, koruyup gözeten diye tanıtır.1

Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyiniz ve Ona tövbe ediniz, buyurur.2

Böyle ümit içinde yaşamaya recâ denir.

 

Bütün günahları bağışlar

Şu âyette Yüce Rabbimizin rahmeti denizler gibi dalgalanır ve insana büyük ümitler verir:

Ey aşırı derecede günah işleyerek kendilerine yazık eden kullarım!

Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin.

“Çünkü Allah bütün günahları bağışlar.

O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.”3

Demek ki Kâfirlerden başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.”4 

Öyleyse insan ne kadar hatalı ve kusurlu olursa olsun, günah batağına ne kadar gömülürse gömülsün, Allah’ın kendisini bağışlayacağından asla ümidini kesmemelidir.

Onun, Kullarım! Siz gece gündüz günah işlemektesiniz, bütün günahları affeden de yalnızca Benim. Benden af dileyin ki, sizi bağışlayayım.” buyurduğunu unutmamalıdır.5

Gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gece rahmet kapısını açık tuttuğu, gece günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gündüz rahmet kapısını açık tuttuğu ve bunun kıyamete kadar böyle devam edeceği bilinmelidir.6

 

Allaha hüsnüzan beslemeli

Resûl-i Ekrem Efendimiz vefatından üç gün önce önemli bir tavsiyede bulundu. Her mü’minin Allaha hüsnüzan ederek ölmesini istedi.7

Hüsnüzan etmek, diğer bir söyleyişle hüsnüzan beslemek, iyi duygular ve beklentiler içinde olmak demektir.

Daha açık söyleyelim: İnsan, kendisini Allaha ne kadar yakın hisseder, Rabbim beni affeder.” diye hep ümit içinde olursa, Allah da ona öyle davranır.

Çünkü Allah Teâlâ bir kudsî hadiste Ben kulumun beni düşündüğü gibiyim.” buyurur.8 Yani kendisini bağışlayıcı diye bileni bağışlayacağını, O beni bağışlamaz.” diye düşüneni de affetmeyeceğini söyler.

Öyleyse insan Rabbinin günahları bağışlayıcı olduğunu kesinlikle bilmeli, Onun merhametinin kendisini kucaklayacağını hep ümit etmelidir.

Çünkü Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinden yalnızca Onun yolundan büsbütün sapanlar ümit keserler. Allah dilediğini azaba uğratır. Onun rahmeti her şeyi kuşatmıştır.9

 

1- Meselâ sadece Bakara sûresindeki şu âyetlere bakılabilir: 2/173, 182, 192, 199, 218, 225, 226, 235.

2- Hûd 11/3, 52, 90.

3- Zümer 39/53.

4- Yûsuf 12/87.

5- Müslim, Birr 55; Buhârî, el- Edebü’l-müfred (Abdülbâkî), s. 172; Hâkim, el-Müstedrek (Atâ), IV, 269.

6- Müslim, Tevbe 31; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 395, 404.

7- Müslim, Cennet 81, 82.

8- Buhârî, Tevhîd 15; Müslim, Zikr 2, 19, 50.

9- Arâf 7/156; Yûsuf 12/87; Hier 15/56