TR EN

Dil Seçin

Ara

Peygamberimin Sevdiği Müslüman Eşiyle İyi Geçinmeli

Allah Teâlâ kullarının dünyada mutlu olmasını ve huzurlu yaşaması istedi.

Bu sebeple onlara kendi cinslerinden eşler yarattı.

Aralarında sevgi ve merhamet var etti, ve onlara oğullar ve torunlar verdi. (A’râf 7/189; Nahl 16/72; Rum 30/21.)

Allah Teâlâ erkeğe eşiyle iyi geçinmesini emreder. (Nisa 4/19.)

Peygamber Efendimiz de;

- kadınlara iyi davranmayı, onlarla iyi geçinmeyi ister;

- onların değişmeyecek bazı huylarını değiştirmeye kalkmanın onları kırabileceğini söyler;

- hattâ bunun ayrılmaya yol açabileceğini haber verir.

Peygamber Efendimiz kadınları dövmeyi şiddetle yasaklar.

Kadınları dövenlerin hayırlı kimseler olmadığını ifade eder.

Hz. Aişe, Peygamber aleyhisselâm’ın, hiçbir eşine el kaldırmadığını belirtir.

Dövmek şöyle dursun, Resûl-i Ekrem, insanın kendi eşine kin beslemesini bile doğru bulmaz ve şöyle buyurur:

“İnsan, eşinin bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir.”

Resûl-i Ekrem erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları olduğunu dile getirir.

Buna göre erkek:

- eşine kendi yediği ölçüde yedirecek;

- giydiği seviyede giydirecek;

- yüzüne vurmayacak;

- yaptığı işin ve kendisinin çirkin olduğunu söylemeyecek;

- onunla bir süre yatağını ayırmak zorunda kalsa bile, bunu kendi evinde yapacak, böylece eşini başkalarının yanında incitmeyecektir.

Kadın da eşiyle iyi geçinecek; şöyle ki:

Eşi kendisiyle beraber olmak istediğinde ona sebepsiz yere itiraz etmeyecek; ederse, bunun, Allah’ın gücenmesine ve meleklerin kendisine beddua etmesine yol açacak kötü bir davranış olduğunu bilecek;

- kocasının uygun görmediği kimseleri evine almayacak;

    •    eğer kocasını memnun ederek ölürse, Allah Teâlâ ona Cennetini ikrâm edecektir. 

Yine Peygamber Efendimiz’den öğrendiğimize göre: Allah’ın rızâsını kazanmak için para harcanması gereken yerler vardır. Bunların içinde insana en çok sevap kazandıran, Allah rızâsını gözeterek ailesinin geçimi için para harcamaktır.

En hayırlı ve imanı mükemmel insan aile fertlerine hayırlı olandır.

Yardım etmeye, geçimini üstlendiği kimselerden başlamalıdır.

Geçimini sağlaması gerekenleri ihmâl etmek büyük bir günahtır.

Güzel geçinmek için eşinin ağzına bir lokma koymak bile sevaptır.

(Peygamberimin Sevdiği Müslüman kitabından alınmıştır)