Kasım 2019

Kasım 2019, 515

 

Merhaba değerli dostlar,

İmtihan olmak ilk bakışta kulağa hoş gelmese de her sınanmanın başı ve sonu bir değildir. Aslında sorularla yürür, sorularla büyürüz, olgunlaşırız. Başarılı insanların okullarda yetişmesi gibi, güzel insanlar da dünya okulunda yetişirler, dünya imtihanıyla güzellikleri açığa çıkar. Yoksa herkesin gerçek mahiyetinin bilinmediği yerde herkes eşittir.

Bir de şu var ki, dünya sınavının soruları yazılı değil, cevapları da yazarak değil… Tepkilerimiz, tutumlarımız, kararlarımız ve işlerimiz hep birer cevap. Bu sınavın soruları gördüğümüz, duyduğumuz, yaşadığımız şeyler olarak çıkıyor karşımıza; eş, iş, arkadaş, para, mal, makam.. birer soru olarak cevaplarımızı alıyor… İrademizle seçiyoruz, yaptığımız ya da yapmadığımızla işaretlemiş oluyoruz şıkları…

Dünya böyle, sınandığımız yer…

Çoğu problem bunu unutmaktan kaynaklanıyor aslında. Âlemler Rabbinin uyarılarına ve müjdelerine kulak tıkayan, bir sınavda olduğunu da, yolcu olduğunu da unutuyor… Ve nazarlar böylece dünyaya odaklanıyor.

Peki doğru yerden bakmayan, doğru cevapları nasıl bulacak!..

İşte en önemli problem de bu: bakılacak doğru yeri bulmak.

Evet iman nazarıyla bakılmadığında ne hayat, ne yaşananlar, ne deprem, ne dünya, ne de kâinat anlaşılıyor.

Ressamını yok sayıp resim sergisini seyretmek; Mimar Sinan’ı inkar edip Selimiye Camii’ni gezmek gibi bir şey imansız yaşamak. Allah’ın dünyasında Onu tanımadan yaşamak ne kadar sığ bir hayat. Allah’ın verdiği nimetlerle hayat sürüp Onu tanımamak ne kadar şükürsüz ve seviyesiz bir hayat… Eseri görüp sanatkârını reddetmek ne kadar garip, ne kadar akılsızca bir tutum… Şairin “Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum…” diye tarif ettiği cinsten…

İşin ilginç tarafı, bazılarının hem şaşırmaları hem de başkalarını şaşırtmaları. Kendilerine ‘bilim adamı’ sıfatı yakıştırıp kibir kürsüsünde ahkam kesenler bunlar. Bir yandan Allah’ın yarattığı kâinatı inceleyip bilgi ediniyorlar; fakat incelediği kâinatın Yaratıcısını inkâr edip büyükleniyorlar. Nasıl zavallı bir mantık bu!..

Oysa bir an ötesini göremeyen, Rabbinin verdiği akla, kalbe, göze, kulağa, yeteneklere muhtaç olan insan, İlahi bilginin rehberliği olmasa ne yapar?.. Göz görmek için nasıl ışığa muhtaç ise, akıl da anlamak için vahyin nuruna muhtaç. Bizler dünyaya niçin geldiğimizi, nereye gideceğimizi, bizi buraya getirip götüreni, bu dünyadan sonra gideceğimiz ve göreceğimiz âlemleri, en önemlisi de bu hayatın doğru cevaplarını.. hep Kur’an ve hadislerden öğreniyoruz.

Evet bedenimizi inceliyoruz, kemik, damar, sinir, kas yapılarını bilimsel olarak anlıyoruz, fakat o bedeni nasıl kullanmamız gerektiğini Allah Resulünün rehberliğiyle öğreniyoruz. Çünkü ebedi âlemlerin yolcusu, ebedi âlemleri yaratanın rehberliğiyle yolunu bulabilir.

Bilimler bize bu dünya hakkında bilgi verirken, İslamiyet hem dünya hem ahiret hayatını kuşatan bilgilerle teçhiz ediyor… Bunların hepsine muhtacız. Zaten din-bilim diye ayıran da inançlı insanlar değil… Şunu hatırlayıp bitirelim: Bilmek avantajdır. Bilerek giden ise avantajlıdır. Bu gerçek de sonunda varılacak yerde çok daha net anlaşılacaktır…

Rabbimiz vatanımızı, devletimizi muhafaza eylesin. Ordumuza, güvenlik güçlerimize duacıyız. Allah (cc) tez zamanda zafer nasip etsin.

Kasım sayımızın hazırlığında emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz.

Gayret, çalışmak, sefer bizim; zafer Allah’ın…

Selam ve dua ile…

 

 

Satır Arası

Satır Arası

Kasım 2017

Devamı »

Yeryüzünün Kader Hatları

Yeryüzünün Kader Hatları

Bugünkü bilgilerimizin ışığında ise, âyetin daha başka hakikatlere de işaret ettiğini görebiliyoruz. Bunların başında, son yılların önemli gündem maddelerinden birini teşkil eden fay hatları geliyor.

Devamı »

İnsan Beynine Özgü Heyecan Verici Keşif: Kuşburnu Nöronları

İnsan Beynine Özgü Heyecan Verici Keşif: Kuşburnu Nöronları

Beyinde keşfedilmemiş farklı hücre tiplerinin olması da muhtemel. Örneğin, araştırmacılar yakın bir zaman önce şeklinin adeta kuşburnu ağacını andıracak şekilde çok sayıda dallanmalar içermesi sebebiyle kuşburnu nöronu olarak adlandırdıkları yeni bir tür beyin hücresi keşfettiler ve bu hücrenin sadece insanlarda olduğunu tespit ettiler.

Devamı »

Sürpriz

Sürpriz

Bir Hatıra

Devamı »

Evrim ve İnanç

Evrim ve İnanç

Dünya yüzüne her yeni gelen tür, hatta diyebiliriz ki her yeni gelen canlı, yeni bir kodlama ile gelir. Bu da demektir ki, bu kodlamayı irade eden ve yapan biri olmalıdır.

Devamı »

Yeşil Terapi / Ağaçlara Sarılmak Pozitif Enerji Veriyor!

Yeşil Terapi / Ağaçlara Sarılmak Pozitif Enerji Veriyor!

Yaşam şartlarının ağırlaşması, geçim derdi ve trafik karmaşası gibi problemler insanları ciddi streslere sokuyor. Bu nedenle, ruh ve sinir hastalıkları, psikolojik çöküntü ve depresyonlar çağın hastalığı halini almış durumda. Uzmanlar insanları bunalımdan çıkaracak birçok yöntem öneriyor. Bunlardan biri de ağaçlara sarılmak...

Devamı »

Aman Dikkat!

Aman Dikkat!

Günümüzde kıtlığı çekilen şeylerden birisi de dikkat. Derinleşme ve adanma zorluğu çekiyoruz, büyük emek gerektirecek işleri daha ucuz ve kolay yollarla halledebilmek, derin mevzulara şıpın işi formüller bulmak istiyoruz. Felsefeyi elli soruda bir el kitabından halletmek gibi...

Devamı »

Timsah Var mı?

Timsah Var mı?

Sürprizli Öykü

Devamı »

Deprem Kader Değil mi?

Deprem Kader Değil mi?

Bediüzzaman Hazretleri, bir risalesinde, “insanların ağzından çıkan ve küfrü işmam eden kelimeler var,” der ve inananların bu kelimeleri “bilmeyerek” kullandıklarını söyler. Küfrü işmam eden, yani “koklatan, kendilerinden küfür kokusu gelen” kelimeler... Bu tesbiti okuduktan sonra ben de kelimeleri koklamaya çalışıyorum. Gün geçmiyor ki böyle bir sözle karşılaşmayayım. İşte onlardan biri: “Deprem kader değildir!”

Devamı »

Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında neler yapılmalı?

Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında neler yapılmalı?

Türkiye deprem haritasına baktığımızda, fay hatlarını gördüğümüzde depremi unutmadan gerekli tedbirleri almamız gerektiğini net bir şekilde anlıyoruz. Bu yazımızda, “Deprem sırasında yapılacaklar nelerdir?” diye merak eden okuyucularımıza yardımcı olacak bilgiler vermek istedik.

Devamı »

Deprem Ne Zaman Olacak?

Deprem Ne Zaman Olacak?

Deprem ne zaman olacak? Yılı, ayı, günü belli mi, bilen var mı? Bilen yok ve bu zamana kadar da, “Ben biliyorum” diyen çıkmadı...

Devamı »

Dede ile Torun / Sevgi Pınarları

Dede ile Torun / Sevgi Pınarları

Devamı »

Hazır Cevaplar

Hazır Cevaplar

Hazır Cevaplar Kasım 2019

Devamı »

İnsanın Asıl Neye İhtiyacı Var?

İnsanın Asıl Neye İhtiyacı Var?

Dünya ve içindekiler, hepsi güzeller… Güzellerin güzeli olan Rabbimizin eserleri bunlar. Ondandır bu güzellik. Onun içindir bu güzellik...

Devamı »

Görebiliyor muyuz?

Görebiliyor muyuz?

İnkâr içinde yaşayan insan, kâinatı anlamsız ve tesadüflerin eseri olarak gördüğü için, her şey ona azap olur. Mümin ise her ‘şey’in Allah’ın kudret elinde olduğunun bilincinde olduğu için, gördüğü her şey ona huzur verir. Amerikalı beyin bilimci Dr. Richard Davidson’ın Forbes Dergisi’nde yayınlanan bir makalede, düzenli egzersizlerle beyin yapısının değiştirilmesine yardımcı olacak tavsiyelerde bulunurken Bediüzzaman’dan alıntıladığı gibi; “Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından le

Devamı »

Aile: Rakamlardan Fazlası... Bu Dünyadan Ötesi...

Aile: Rakamlardan Fazlası... Bu Dünyadan Ötesi...

Bir zamanlar beyaz gelinliğinin kefeni olduğu hatırlatılarak baba ocağından yeni yuvasına uğurlanırdı gelinlerimiz. Bir hayatı paylaşmak üzere yola çıkılırken ölüm ve ötesine uzanan bir ufuk sahibi olmanın geleneğimize yansıyan yüzüydü belki de bu seremoni. Şimdilerde ise her şeyin gündelik hesap sığlığına çekildiği ve aile kurmak gibi uzun soluklu bir koşunun bile kısa sürede sonlandırılmasının tercih edildiği zamanlardayız.

Devamı »

Somon Balıkları Eve Dönüyor

Somon Balıkları Eve Dönüyor

Somon balıkları eve dönüş maceraları nasıl? Peki bunu nasıl başarıyorlar, yönlerini nasıl buluyorlar?

Devamı »

Bizi Geri Bırakan İslâm mı?

Bizi Geri Bırakan İslâm mı?

Müslüman olsun kâfir olsun, her kim ulaşmak istediği sonucun ön şartlarını yerine getirir, sebeplerine, vesilelerine tam riayet ederse, başarı onun olacaktır. Hangi üründen, hangi şartlarda, hangi tekniklerle ve nasıl bir planlama ile verim alınacağı bellidir. Bu şartlara kim uyar, bu vesileleri kim yerine getirirse başarı onundur.

Devamı »

Sevgiliyi Hatırlatan Şey de Sevilirmiş

Sevgiliyi Hatırlatan Şey de Sevilirmiş

Bir Hatıra

Devamı »

Ah Bu Bilimsel Bakış Neler Etti Zihnimize

Ah Bu Bilimsel Bakış Neler Etti Zihnimize

Gariptir, “Şapkadan tavşan çıkarma illüzyonu”na şaşıran insanlar, “gerçek yumurtadan gerçek kuş çıkması”na hiç şaşırmıyorlar ve hayret etmiyorlar!..

Devamı »

Osmanlı'da İlginç Vakıflar

Osmanlı'da İlginç Vakıflar

OSMANLI ÜLKESİ, akla hayale gelmedik envai çeşit vakıfla bezenmiş bir Vakıf Cenneti gibiydi. Yedi iklim, üç kıtaya adeta çil çil serptiği, nakış nakış işlediği on binlerce hayrat müessesesiyle diğerkâmlığın zirvesini yakalayan Osmanlı insanı, cümle mahlûkata hizmet etmeyi kendisine ulvî bir gaye edinmişti. Prof. Ziya Kazıcı’nın kanaatine göre bu durum; “Müslümanların fazilet, cömertlik, diğerkâmlık ve vatanperverlik gibi millî ve manevî ruh ile heyecanın kuvvetli tezahüründen başka bir şey değil

Devamı »

Seccadene Gül Düşsün

Seccadene Gül Düşsün

Geçenlerde bir ezgi dinledim. “Ne dilendim ne ilendim sadece sevdim.” Sadece sevdim. Karşılık beklemedin yani? Öyle mi? Güzel. Çok güzel...

Devamı »

Sayılı Sözler

Sayılı Sözler

Sayılı Sözler Kasım 2019

Devamı »

Allah Resulü'nün Sohbetinde Kadınlar

Allah Resulü'nün Sohbetinde Kadınlar

Hz. Peygamberin mescidinde kadınların yeri neydi? Kadınların camide oturma düzenleri nasıldı? Bayanlar için düzenleme yapıldı mı? Allah Resulü kadın öğretmenler görevlendirdi mi?

Devamı »

Düşünceler

Düşünceler

Düşünceler Kasım 2019

Devamı »

Hal Çizgisi

Hal Çizgisi

Hal Çizgisi Kasım 2019

Devamı »


Diğer Yazılar


ÖNCEKİ SAYILAR

Aralık 2020

Aralık 2020

Devamı »
Kasım 2020

Kasım 2020

Devamı »
Ekim 2020

Ekim 2020

Devamı »
Eylül 2020

Eylül 2020

Devamı »