TR EN

Dil Seçin

Ara

El Sözüne Uymak / Deyim Öyküsü

El Sözüne Uymak / Deyim Öyküsü

Bu deyim anlatılagelen şöyle bir öyküden alınmıştır:

Bir kurt çok acıkmış, deyim yerindeyse midesi sırtına yapışmış. Kalkmış, bir şeyler bulmak ümidiyle dolaşmaya başlamış. Derken ne görsün? Bir ceylan yavrusu… Kurt buna heyecanlanmış ama ne çare ki, ceylan sarp bir kayalığın üstündeymiş. Kurt bir kenara saklanıp ölçmüş biçmiş, plânlar kurmuş, fakat bir yol bulamamış. Yavru ceylan öyle bir yerde duruyormuş ki, ne aşağıdan çıkılır, ne yukarıdan inilir… 

Sinsi kurt “Madem ben çıkamıyorum, öyleyse onu oradan indireyim” diye düşünmüş. Ve sesini yumuşatıp, sevimli bir tavır takınıp başlamış ceylana dil dökmeye:

“Ah yavrum, ah canım. Sen çok toysun; böyle sarp kayalıklarda, tehlikeli uçurumlarda ne ararsın! Ya düşersen, ayacığın kırılır, başın yarılır? Bak yemyeşil çayırlar, taze otlar, şu dereciğin kıyısı ne güzel. Hadi in oradan aşağıya da ben seni gezdireyim...”

Küçük ceylan aşağıya uzanmış; bir durduğu kayalığa, bir de aşağıda uzayıp giden yemyeşil otlara göz gezdirmiş. Önce kurda hak vermiş, heveslenip inmeye niyetlenmiş, ancak kurdun sırıtan ağzındaki sivri dişlerini görünce anasının öğüdü aklına gelivermiş:

“Yok yok inmem” demiş, “Anacığım bana dedi ki, ‘el sözüne uyma’ ben burada annemi bekleyeceğim.”

Bu öyküden de anlaşıldığı gibi, huyu, niyeti bilinmeyen insanlara karşı dikkatli olunması gerektiği anlatılmak istendiğinde, “el sözüne uyma” deyimi söylenilir.

•••

Bu deyim, “tanımadığın kişilerin sözüne bakma, öğüdüne kulak asma” anlamında kullanılır.