TR EN

Dil Seçin

Ara

Alkol ve Erken Ölüm

Alkol ve Erken Ölüm

Alkolün zararlı olduğu şimdiye kadar bilinen bir gerçekti. Fakat, yapılan geniş çaplı araştırmaların son bulguları, alkolün sadece zararlı değil ölümcül sonuçları da olduğunu gösterdi.

Bazı insanlar alkol kullanırlar. Bunlardan bir kısmı yaşadıkları çevreden etkilenerek sorgulamadan alkol alırken, bazıları eğlence amacıyla, bir grup ise problemlerini unutmak için alkol kullanırlar. Fakat şunu da herkes bilir ki, alkol bu beklentilerin hiçbirini karşılamaz; aksine başka problemlere sebep olur.

Alkolün zararlı olduğu şimdiye kadar bilinen bir gerçekti. Fakat, yapılan geniş çaplı araştırmaların son bulguları, alkolün sadece zararlı değil ölümcül sonuçları da olduğunu gösterdi.

Lancet dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre (Global Burden Diseases Study 2016), kadınların %2.2’sinde ve erkeklerin %6.8’inde ölüm nedeninin alkol alımına bağlı olduğu rapor edildi.1

Araştırmanın amacı 200’den fazla ülke ve bölgede alkol kullanımının düzeyini ve onun etkilerini tespit etmekti. Çalışmada, insanların alkol tüketim verilerini ve “alkolün sağlık üzerindeki etkileri”ni inceleyen 600’ün üzerindeki farklı çalışmaları birlikte değerlendirdiler. Bu araştırmadan elde edilen diğer bulgular ise şöyle sıralanmakta:

- Tüm dünyada, 15 yaş üzeri kişilerin üçte biri alkol tüketmektedir. Kadınlar günde ortalama 0.7 kadeh, erkekler ise ortalama 1.7 kadeh alkol kullanmaktadır.

- Alkol, erken ölüm ve engellilik nedenleri arasında 7. sıradadır. Fakat 15-49 yaş aralığı değerlendirmeye alındığında ise 1. sıradaki nedendir.

- Orta düzey alkol alımı (her gün bir kadeh) iskemik kalp hastalığı (kalbi besleyen damarların tıkanması) riskinde azalmayla ilişkilendirilmekle beraber, kanserler ve diğer tıbbi rahatsızlıklar da değerlendirmeye alındığında, alkol tüketiminin son bulgu olarak ölüm riskini artırdığı tespit edilmiştir.

Çalışmayı yapan araştırmacılar şunu ifade etmişlerdir: “Çalışmamız alkol tüketiminde güvenli miktarın, hiç alkol kullanılmaması olduğunu göstermiştir.’’

Yani alkolün çoğu değil, azının da sağlığı, hatta hayatı tehdit ettiği tespit edilmiştir. Alkolün güvenli miktarı yoktur.

Physican’s First Watch dergisi yardımcı editörü Dr. Richard Saitz diyor ki: “Küresel değeri olan bu çalışmanın sonuçları esas olarak sürpriz değildir. Çünkü zehirli kanserojenlerin (kansere neden olan maddelerin) kullanımıyla doğrusal olarak erken ölüm ve engellilik riski artmaktadır ve bu risklerin oluşturduğu zarar kalp sağlığına olan olası faydasıyla karşılanamayacak kadar fazladır.”2

Alkol ile ilgili son sözümüz: Sağlıklı ve kaliteli yaşamak isteyenler  alkolden uzak durmalı.

***

Sigara ve alkol kullanan ergenler, 17 yaşına kadar hastalıkların etkilerini hissetmeye başlıyor

Bir araştırmanın ortaya çıkardığı bulgulara göre, ergenlerin sigara ve alkol kullanması, 17 yaşına kadar atardamarlarında gözle görünür hasarların ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Araştırma testleri, atardamarların bu sebeple genç yaşlarda kaskatı kesildiğini ortaya koydu.

Bu fiziksel değişiklikler, gençlerin ömürlerinin ilerleyen zamanlarında meydana gelen kalp krizi ve felç gibi kalp-damar problemleriyle ilişkilendiriliyor.

Araştırmada, sigara ve alkol kullanmayı bırakan ergenlerin atardamarlarının normale döndüğü de gözlemlendi.

Araştırma, 2004-2008 yılları arasında, Bristol çevresindeki 14.500 ailenin sağlık bilgilerini kayda geçen “Avon Ebeveyn ve Çocuk Araştırması”ndaki veriler incelenerek, 1266 genç üzerinde yürütüldü.

Araştırma sonucu, Avrupa’da Heart dergisinde Şu şekilde yayınlandı:

- Bu küresel araştırmaya göre hiçbir alkol türünün, içilebilecek kadar güvenli olmadığı,

- Bir ülkenin, kendi gençlerini içmemeye ve uyuşturucu kullanmamaya nasıl ikna ettiği,

- Anket sonuçlarına göre elektronik sigaraların da gençleri sigara içmeye teşvik ettiği,

- İnternetteki müzik videolarının, gençleri sigara ve alkol kullanımına maruz bıraktığı yazıldı.

Katılımcılar, 13,15 ve 17 yaşlarındaki sigara içme alışkanlıklarını detaylı bir şekilde anlattılar. Bu katılımcıların atardamarlarının sertleşip sertleşmediğini gözlemlemek için deneyler yapıldı. 

Katılımcılar—hayatları boyunca kaç tane sigara içtiklerini ve—alkol kullanmaya başladıkları yaşı bildirdiler. 

100’den fazla sigara içenler ve alkol kullananlarda atardamarların katılaşması vakası, günde 20’den az sigara içen ve 2 kadehten az alkol kullananlara göre daha fazla görülüyor. 

UCL Kalp-damar Bilimi Enstitüsü’nden, raporun baş yazarı Prof. John Deanfield, bu İngiliz ergenlerde sigara ve alkol tüketiminin, her ne kadar yetişkinlere kıyasla düşük seviyede olsa da, atardamarların katılaşmasına ve damar tıkanıklıklarına aynı oranda sebep olduğunu söyledi. Ve şunu da ilave etti:

“Eğer sigara ve alkol kullanımı genç yaşlarda bırakılırsa, atardamarlar normale dönebiliyor. Bu da gösteriyor ki, genç yaşlarda damar sağlığını korumak için hâlâ bir fırsat var.”

UCL Kalp-damar Bilimi Enstitüsü’nde bu araştırmayı yürüten Dr. Marietta diyor ki:

“Sigara ve alkol kullanımının sonucu olarak ortaya çıkan damarlardaki hasarlar, çok erken yaşlarda görülmeye başlıyor. Eğer alkol ve sigara ikisi bir arada tüketiliyorsa, yıkım çok daha büyük oluyor. 

Her ne kadar araştırmalar gençlerin son yıllarda daha az sigara içtiğini gösterse de, bulgularımıza göre takriben her beş gençten biri, 17 yaşına kadar sigaraya başlıyor.

Anne babaların sigara içtiği ailelerde gençler sigara içmeye çok daha yatkın oluyor.” 

İngiliz Kalp Kurumu’nun yardımcı tıp direktörü olan Prof. Dr. Metin Avkıran’ın BBC’ye yaptığı açıklamaya göre, bu hasarların telafi edilebilir olması, ilham verici bir bulgu.

Metin Avkıran diyor ki:

- Hayatınızı kurtaracak bir değişiklik yapmak için asla geç değil. 

- Atardamarlarda oluşan hasar genç yaşlarda bile ortaya çıkıp ilerleyen yaşlarda daha büyük sıkıntılara sebep olabiliyor. 

- Sigarayı bırakmak, kalbinizi korumak için yapabileceğiniz en kesin ve en güzel şey.

 

Kaynaklar:

1. GBD 2016 Alcohol Collaborators. Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990-2016: a systemic analysis fort he Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet. Doi: 10.106/S0140-6736(18)31310-2

2. Teenagers who smoke and drink suffer ill effects by age of 17. http://www.bbc.co.uk/news/health-45329690

3. https://www.bbc.co.uk/news/health-45329690