TR EN

Dil Seçin

Ara

Rızka Muhtaç Olan Hayvanları Kim Besliyor?

Rızka Muhtaç Olan Hayvanları Kim Besliyor?

Denizlerde hamsiden balinaya küçük büyük nice balıklar yaşıyor. Hepsi besleniyor, rızıklarını buluyorlar. Bunlar gözle görülenler; ya bir de gözle görülmeyen pek çok canlı var. Bunların hepsi nasıl besleniyor hiç düşündünüz mü?..

 

Denizlerde hamsiden balinaya küçük büyük nice balıklar yaşıyor. Hepsi besleniyor, rızıklarını buluyorlar. Bunlar gözle görülenler; ya bir de gözle görülmeyen pek çok canlı var. Bunların hepsi nasıl besleniyor hiç düşündünüz mü?..

 

Tardigrad ya da daha yaygın olan ismiyle su ayısı, sekiz bacaklı mikroskobik bir canlı. Su ayılarının yaklaşık 520 milyon ila 100 milyon yıldır yaşadığı düşünülüyor. 150 derece sıcaklığa ve -272 derece soğuğa dayanabiliyor. Japonya’da yeni cinsleri keşfedilen su ayıları sadece 300 ila 700 mikrometre boyunda. O harfi şeklinde ağızları var. Genelde suda ya da yosunların üzerinde yaşayan su ayılarının temel besin kaynağı ise kendilerinden de küçük olan ve rotifer olarak adlandırılan mikro organizmalar.

 

Rotifera, çok hücreli hayvanların en küçüklerindendirler. Büyüklükleri yaklaşık 40-1000 mikrondur. Çarklı hayvanlar ya da tekerlekli hayvanlar da denir. Solucan benzeri mikroskobik omurgasız hayvanlar şubesindedirler. Vücutları, gövde ve ayaktan ibarettir. Gelişmiş bir sindirim sistemleri vardır. Büyük bir kısmı tatlı su hayvanlarıdır. Az bir kısmı denizlerde ve pek azı da yosunların içerisinde yaşamaktadırlar. Bilinen 2000 türü vardır.

 

Rotiferalar: Su canlılarının bir çoğunun yavru (larval) döneminde besin zincirinin ilk halkasını bitkisel planktonlar (fitoplankton), ikinci halkasını ise hayvansal planktonlar (zooplankton) oluşturur. Rotiferalar da bir zooplanktondur. Peki bunlar nasıl beslenir? Bunların da birkaç türü parazitlerle, bir kısmı sesil, geri kalan türleri ise serbest yaşayan fitoplanktonlarla beslenirler.

Peki başa doğru gittiğimizde fitoplanktonlar neyle beslenir sorusu karşımıza çıkar. Onlar da suda erimiş azot ve fosfor gibi besleyici elementlerle ve ayrıca fotosentez yaparak beslenirler. Yani, kara bitkilerinde olduğu gibi, doğrudan güneş enerjisini kullanarak fotosentez yapar ve kendi besinlerini üretirler. Tabiatta karbondioksit ile suyu birleştirerek bir organik madde olan hidrokarbonları yapma yalnızca fotosentez olayı ile olabilmektedir.

Evet bütün canlılara bak! Nasıl rızık peşinde koşuyorlar. Hepsi için belli rızıklar tayin edilmiş; onların peşinde koşturuyorlar ve ekosistem işlemiş oluyor. Dikkat etsen, tüm canlılar “…nasıl “yâ Rahmân, yâ Rezzâk” diyorlar. Nice büyük canlıların, dinazorların, balinaların rızkını veren O Rezzak, gözle görülmeyen küçük canlılarını da rızıksız bırakmıyor!..

O Rezzak ki su ayılarını, çarklı hayvanlarla besliyor. Peki ya onları, yaşamaları için neyle besliyor? Onları da hayvansal planktonlarla besliyor…

İşte “Rahman’ın rızka muhtaç misafirleri hükmünde olan hayvanat”, “her bir duayı işitir ve her bir hâcâtı bilir ve her bir şeye kudreti erişir” ve “bütün zayıf hayvanlara erzaklarını ihsan eden Rezzâk-ı Hakiki” tarafından beslenirler. Ondan başka kim bu kadar canlının rızkını verebilir ve bu düzeni devam ettirebilir ki…

Evet o gözle baksan, dinlesen, bütün canlılar manen yâ Rezzâk, yâ Rezzâk diye Rablerini yâd ediyorlar, duyabiliyor musun? Duyuyorsan ne mutlu sana.