TR EN

Dil Seçin

Ara

Risale-i Nur'dan Seçmeler

Risale-i Nur'dan Seçmeler

Şu âlemde mü'minin mü'mine karşı en büyük yardımı dua iledir.

(Barla Lâhikası, 132)

***

Senin üzerine hektır ki: Her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeğe senin hakkın yoktur.

(Mektubat, 265)

***

Kısa bir ömürde, az bir lezzet için; ebedî, daimî hayatını ve saadet-i ebediyesini berbad etmek, ehl-i aklın kârı değil.

(Mektubat, 68)

***

Nimete bakıldığı zaman Mün'im, san'ata bakıldığı zaman Sâni'; esbaba nazar edildiği vakit Müessir-i Hakikî zihne ve fikre gelmelidir.

(Mesnevi-i Nuriye, 51)

***

Tabiatın perdesi ile Allah'ın nurunu görmeyen insan, herşeye bir uluhiyet verip kendi başına musallat eder.

(Sözler, 30. Söz)

***

En büyük hidayet, hicabın kaldırılmasıyla hakkı hak, bâtılı bâtıl göstermektir.

(İşaratü'l-İ'caz, 22)

***

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; Hâlık-l kâinatı tanımak ve Ona iman edip ibadet etmektir.

(İşaratü'l-İ'caz, 22)

***

Ey insan! İnsan isen, şu güzel işlere, tabiatı, tesadüfü, abesiyeti, dalaleti karıştırma; çirkin etme, çirkin yapma, çirkin olma.

(Sözler, 357)