TR EN

Dil Seçin

Ara

Risale-i Nur'dan Seçmeler

Risale-i Nur'dan Seçmeler

Şu âlemde mü'minin mü'mine karşı en büyük yardımı dua iledir.

(Barla Lahikası, 132)

***

Küfre rıza, küfür olduğu gibi, zulme razı olmak dahi zulümdür. Elbette zemin yüzünde bu dehşetli düelloda, semavatı ağlatacak zulümler ve tahribat oluyor; çok masum ve mazlumların hukukları kayboluyor, mahvoluyor. Mimsiz gaddar medeniyetin zalimane düsturu olan, ''Cemaat için ferd feda edilir, milletin selâmeti için cüz'î hukuklara bakılmaz'' diye, öyle dehşetli bir zulüm meydanı açmış ki, kurûn-u ûlâ vahşetlerinde de emsali vuku' bulmamış.

(Kastamonu Lahikası)

***

Böyle acip bir zamanda, şüpheli mallarda, zaruret derecesinde iktifa etmek lazımdır.

(Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a, 146)

***

Mazide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmak lazımdır.

(Mesnevî-i Nuriye, Zeylü'l-Habbe, 116)

***

Nefis, kendini hür ve serbest ister ve öyle telâkki eder. Hatta, mevhum bir rububiyet ve keyfemâyeşâ hareketi, fıtrî olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor.

(Mektubat, Ramazan Risalesi, 389)

***

Dua ve tevekkül meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi, istiğfar ve tevbe dahi meyelan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar.

(Sözler, Yirmi Altıncı Söz, 432)

***

Bu kâinatta görünen bütün güzellikler öyle bir güzelden geliyor ki, bu mütemadiyen değişen ve tazelenen kainat, bütün mevcudatiyle ayinedarlık dilleriyle, o güzelin cemalini tavsif ve tarif eder.

(Şualar, Dördüncü Şua, 76)