TR EN

Dil Seçin

Ara

Risale-i Nur'dan Seçmeler

Risale-i Nur'dan Seçmeler

Her gün yirmi dört saat sermaye-i hayatı Hâlıkımız bize ihsan ediyor; tâ ki, iki hayatımıza lâzım şeyler o sermaye ile alınsın.

(On Birinci Şuâ, 176)

***

İnsan, istidadı nisbetinde burada ekiyor ve ekiliyor, ahirette mahsül alıyor.

(Onuncu Söz, 83)

***

Sizlere müjde! Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in'idam değil. Belki, bir Fâil-i Hakîm-i Rahim tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır. Saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslîlerine bir sevkiyattır. Yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır.

(Yirminci Mektup, 221)

***

Bir çocukla konuşup söz anlatmak, bir feylesofla konuşmaktan aşağı değildir.

(İşarâtü'l-İcaz, 209)

***

Sabrın mükâfatı zaferdir; ataletin mücazatı sefalettir; sa'yin sevabı servettir; sebatın mükâfatı galebedir.

(Hakikat Çekirdekleri, 462)

***

Güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malûmat ile vakit geçiriyorsun.

(Yirmi Birinci Söz, 245)

***

Ayetlerin ifadesiyle, tevhidin en kuvvetli delili ve kudretin en hayretli mucizesi, suretleri açmasıdır.

(Yedinci Şuâ, 153)