63 Yazı Mehmet Kırkıncı

Yazar Profili »

Çiçeği Onun Elementleri Mi Yapıyor?

Ağustos 2014, 452 165 Görüntülenme Eklenme Tarih: 12 Nisan 2020 19:26 Mehmet Kırkıncı

 

Hiç parası olmayan yüz kişinin birleşmesiyle zenginlik ve servet ortaya çıkmaz. Aynı şekilde, yüz cahil bir araya gelse, bir âlim olamazlar. Yani ilim sıfatı onlarda görülmez. Matematik diliyle ifade edersek, yüz sıfır toplansa, sonuç yine sıfırdır; sıfır olacaktır.

Halbuki, hiçbirisinde hayat, ilim, irade, hissiyat, mâneviyat, şuur, akıl, sevgi, korku.. bulunmayan yüz küsur elementin bir araya gelmesiyle onlarda olmayan bu sıfat ve özelliklere sahip hadsiz mahlûkların, dünya yüzünde varlık sahasına çıktıklarını görüyoruz. Demek ki, bu varlıklara taşıdıkları özellikleri elementler vermiyor. Elementler, Âlim-i Mutlak, Kadîr-i Mutlak, Hayy ü Kayyûm olan Allah’ın, kudret kaleminin mürekkebi hükmündedirler.

Şu örneği de verebiliriz. Meselâ harflerde ilim yoktur ama, bir ilim sahibi o harfleri ilmini göstermek için yazsa, o ilimsiz harflerde ilim görülür. Aynı bunun gibi, elementler de harfler gibidir. Bilgisiz ve hayatsız elementlerden yaratılan bitkilerde ve canlılarda da Allah’ın ilmi ve sanatı görülür ve imanla okunur.

Bir yazıdaki güzellik ve o yazıda görülen güzel mânâlar ve derin hakikatler, yazının mürekkebine verilemez. Yazıdaki güzellikler mürekkepten çıktı denilemez. Ancak o mürekkep, yazıyı yazanın maharetini, ilmini, sanatını ve büyüklüğünü gösteren bir aynadır.

Bunun gibi, kâinat kitabında ve dünya yüzünde, özellikle bahar mevsiminde, gece gündüz sayfalarında yazılan bitki ve hayvan denilen Rabbanî mektuplar da cansız, şuursuz ve iradesiz elementlere verilemezler. Çünkü elemetler mürekkep hükmündedir ve eserin güzeliği mürekkebe değil sanatkâra aittir. Allah (cc.) bir bahçe sayfasında, element mürekkebiyle gül yazar ve sanatını bize gösterir. O gül, ne bahçenin ne de elementlerin değil, Cemîl-i Zülkemal olan Allah’ın eseridir.

İşte kâinat kitabının sayfalarında gördüğümüz bütün güzellikler, mükemmellikler ve sanatlar, ancak Cenâb-ı Hakk’ın sıfatlarının ve isimlerinin eserlerinde görülmeleri ve tecellileridir.

 

 


Ağustos 2014, 452 Sayısı Tüm Yazıları


YAZARIN DİĞER YAZILARI

Kur’an’ın Benzeri Neden Yapılamaz?

Her kelâm (söz), kendisini söyleyenin mührünü taşımaktadır. Lisan aynı da olsa, yeteneklerin farklılığı, ilim ve belâgattaki farklılıklar gibi konular, sözlere ayrı ayrı mühürler kazandırmakta ve bilenler için, o sözün kime ait olduğunu âdeta haykırmaktadır. Meselâ, hepimiz Türkçe konuştuğumuz halde, Yunus Emre’nin veya Mehmed Âkif’in bir şiirini işittiğimizde bu şiirlerin şairlerini derhal tanıyabiliyoruz.

Devamı »

Süt

Hindistan cevizinin ağacı toprak yiyor, kendisi süt veriyor. Koyun ise ot yiyip süt veriyor. Başka bir anne de et yiyip süt veriyor. Demek ki bunların her biri birer sebeptir.

Devamı »

Göremediğimiz Harikalar

Bir düşünelim; biz bir tek organımızın aynısını yapamazken, toprağa attığımız bir buğdaydan on tane buğday alıyoruz. Yani bir buğday tanesi kendisi gibi on fert yapmış görünüyor.

Devamı »

Ahiret Olmasa Hayatı Anlamsız Olur

Bir bilim adamı, büyük bir özen ve çalışma sonucu her yaprağı binlerce lira değerinde, gayet güzel ve eşsiz çiçekler yapsa, fakat sonra bunla­rı adi bir saman çöpüymüş gibi keçilere yedirse, ne kadar abes olur!..

Devamı »