TR EN

Dil Seçin

Ara

Risale-i Nur'dan Seçmeler

Risale-i Nur'dan Seçmeler

Şu koca kâinat sarayının bir ustası var, o usta onu bilir, görür, yapar, idare eder.

(Sözler, Otuz Üçüncü Söz, 628)

***

Hakiki bir Müslüman, samimi bir mümin hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz. Dinin şiddetle men ettiği şey, fitne ve anarşidir. Çünkü anarşi hiçbir hak tanımaz; insanlık seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar hayvanlar seciyesine çevirir ki, bunun âhirzamanda 'Yecüc' ve 'Mecüc' komitesi olduğuna Kur'an-ı Hakîm işaret buyurmaktadır.

(Tarihçe-i Hayat, Isparta Lahikası, 566)

***

Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı. O halde çalışınız ahiretiniz dahi ağlamasın ve hayat-ı bakiyeniz gülsün, tatlılaşsın.

(Sözler, On Üçüncü Söz, 137)

***

Kim olursa olsun, bütün gençlere karşı daima kardeş nazarıyla bakıyorum.

(Emirdağ Lahikası, 411)

***

Gözümüzle görüyoruz: Birisi var ki, bize, zemin yüzünü rahmetin binlerle hadiyeleriyle doldurmuş, bir ziyafetgâh yapmış ve Rahmâniyetin yüz binlerle ayrı ayrı lezzetli taamları içinde dizilmiş bir sofra etmiş...

(Şualar, Yedinci Şua, 154)

***

Kâinat mescid-i kebîrinde, Kur'an, kâinatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Hidâyetiyle amel edelim. Ve onu vird-i zebân edelim.

(Sözler, Yedinci Söz, 37)