TR EN

Dil Seçin

Ara

Görmek ve Olmak / Tarih Öyküsü

Görmek ve Olmak / Tarih Öyküsü

Yavuz ve Kanunî devirlerinin ünlü şeyhülislamı Zenbilli Ali Efendi, bir inkârcıyla konuşuyordu. Adam dedi ki:

“Ben şeytanların ve cinlerin varlığını kabul etmiyorum. Çünkü ömrüm boyunca onlardan hiçbirini görmedim.”

Zenbilli Ali Efendi, bu münkir adamı ikna eden şöyle bir cevap verdi:

“Öyleyse ben de sizde akıl ve iz’an olduğunu kabul etmiyorum. Çünkü gözlerim öyle bir şey görmüyor.”

Bu kısa ama anlamlı tarihi hatıradan iki önemli mesaj alıyoruz: Birincisi; bir şeyin olması ya da olmaması insanın görmesine bağlı değildir. Âlemde bizim görmediğimiz şeyler, gördüklerimizden çok daha fazladır; ama onlar varlar.

İkincisi de; bir münazarada önemli olan davamızı mantıklı bir şekilde anlatabilmeli ve delilleriyle ortaya koyabilmeliyiz. Bunun için de bilgili olmalıyız.