TR EN

Dil Seçin

Ara

Yüzde Bin Mucize

Yüzde Bin Mucize

44-45 günlük ve yaklaşık 15-19 mm boyundaki ceninin yüzü, yanlarda yerleştirilmiş gözleri, önde yeni teşekkül etmiş burun delikleri ve iptidaî ağzı ile ilk bakışta dehşetli bir görünüm arz etmektedir.

53-55 günlük ceninde gözler öne doğru kaymakta, normal burun yavaş yavaş teşekkül ettirilmektedir.

Her insanın yüz şekli diğerine benzememek üzere yaratılır. Bütün dün­yayı dolaşsak birbirine tıpatıp benzeyen iki insan bulamayız. İkiz kardeşlerin bile birbirinden ayrılan tarafları vardır. Oysa bütün yüzlerde esas organlar birdir. Her insanın iki gözü, iki kulağı, bir burnu, bir ağzı vardır. Bu organlarda aynı olmakla birlikte yaratılan insanlar sayısınca yüzün birbirinden farklı şekillerde resmedilmiş olmasını tesadüfe bağlamak elbette mümkün değildir.

Düşünce sınırlarımızı biraz daha genişletelim. Bu zamanda yaşayan milyarlarca insanın yüz şekilleri birbirine benzemediği gibi, ilk insandan bu yana gelen insanların da her birinin yüzüne ayrı bir mühür vurulmuştur. Bu akılları hayran eden benzersiz sanatın var olabilmesi, sonsuz bir ilim, kudret ve ayırt etme gücünü gerektirir

Çünkü her bir insanın yüzünü farklı bir görünüşte yapmak için, bütün zamanlarda yaşayan bütün insanların yüzlerini göz önünde bulundurmak icap eder. Ta ki yara­tılacak her yeni yüzün şekli, diğer yüzlerden herhangi birinin aynısı olmasın. İster kendi yüzümüz, ister başka bir yüz olsun, her gördüğümüz yüzde karşımıza çıkan bu gerçek, Allah’ın iradesini ve tercihini gösterir; her yarattığını tek tek nazara aldığını yani ehadiyetini ifade eder.