TR EN

Dil Seçin

Ara

Ya Aynı Olsaydık!..

Ya Aynı Olsaydık!..

İnsanların benzersiz yaratılışıyla Allah'ı nasıl tanırız?

Bir an insanların simalarının ikiz veya üçüzlerde olduğu gibi benzediğini düşünelim. Ne olurdu?

Böyle bir durumda insanlar arasında güvenliğin korunması çok zor olurdu. Bir insan bir suç işlerdi ve insanların arasına karışırdı ve mağdur olan hiçbir hak iddia edemezdi. Resmi dairelerde memur-amir kavramı kalmazdı. Aile mahremiyeti biterdi.

Bazen bir sınıfta ikiz öğrenciler olduğunda öğretmenler çok sıkıntıya düşerler. Bir de bütün insanların benzediğini varsayalım, problemin ne kadar büyük olacağı anlaşılır. İnsanların başka başka simalarla yaratılmasının asıl mesajı Allah'ın ilmini ve iradesini gösterdiği gibi, bir hikmeti de sosyal düzenin sağlanmasıdır.

İşte bütün insanların yüzlerini farklı yaratan Allah (cc), Âdem peygamber zamanından kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün insan fertlerinin yüzlerini bilmekte ve ona göre birbirine benzetmeden yaratmaktadır. Aksi takdirde, yani bütün insanların siması ilminde olmasa idi, insanların yüzlerinin şekilleri diğerleri ile karışırdı.

Buradan şu sonuca gidebiliriz: Bir tek insanı yaratan ve ona kendine özel yüz şeklini veren kim ise, bütün insanları yaratan da odur. Çünkü yeni yaratılan bir bebeğe, diğer bütün insanlardan ayırıcı özelliği verebilecek olan, bütün insanları yaratan ve simalarını bilen Allah olabilir.