TR EN

Dil Seçin

Ara

Hem Benzer Hem Benzersiz

Hem Benzer Hem Benzersiz

İnsanın benzersiz yaratılışıyla Allah'ı nasıl tanırız?

İnsanoğlu canlılar içerisinde maddi olarak dahi mükemmel bir şekilde yaratılmış ve ona gayet geniş yetenekler verilmiştir.

Normalde her insanda iki el, iki ayak, iki göz, iki kulak, tek burun, tek ağız vardır. Yani yapı olarak bütün insanların organları aynıdır. İç organlar için de aynı şey söz konusudur. Mesela herkesin kalbi, akciğerleri, böbrekleri vücutta belli yerlerde ve belli şekillerdedir.

İşte bunun böyle olması bize Allah'ın (cc) iki sıfatını bildiriyor.

Nasıl mı? Şöyle:

Bütün insanlardaki bu birlikler ve organların aynı tarz ve şekilde oluşu, bütün insanların aynı yaratıcının eserleri olduğunun gözle görünen işaretidir. Yani bütün insanların Hâlık'ı tektir, yani Vahid'dir, aynıdır. Bütün insanları yaratan Allah'tır ki, bütün insanları benzer organlarla yaratmıştır.

İşte insanın bu özelliği sayesinde tıp bilimi de ortaya çıkmıştır. Her insanın kalbi veya böbreği ayrı ayrı yerlerde olsaydı, hastalıkların tedavisinde ne kadar zorluk çekileceği aşikârdı.

Diğer öğrendiğimiz sıfatı ise, Allh'ın iradesidir. Mesela, Allah insanları aynı yaratmıştır; fakat her birisinin simasını, duygularını da farklı takdir etmiştir. Yani, iradesiyle seni hem benzer hem de benzersiz yapmıştır. Bu tecelliden de Mürid ismini tanıyoruz.