37 Yazı Prof. Dr. Osman Çakmak

Yazar Profili »

Eğitim Müfredatımızdaki Orman Kanunu

Temmuz 2012, 427 161 Görüntülenme Eklenme Tarih: 03 Haziran 2020 19:34 Prof. Dr. Osman Çakmak

 

“Bir gün ormandaki hayvanlar bir araya gelip okul açmaya karar vermişler. Bir tavşan, bir kuş, bir sincap, bir balık ve yılanbalığı yönetim kurulunu oluşturmuş.

Tavşan, müfredatta ‘koşma’nın bulunmasını istemiş. Kuş, ‘uçma’nın, balık ‘yüzme’nin, sincap ‘ağaca tırmanma’nın, mutlaka zorunlu dersler arasında olması gerektiğini savunmuşlar. Ardından bir müfredat programı yapılmış ve bütün hayvanlar bu dersleri görmeye başlamışlar.

Tavşanlar koşu dersinden A almasına rağmen, ağaca tırmanmak onlar için çok ciddi bir sorun olup sürekli kafa üstü düşüyorlarmış. Bir süre sonra beyinleri hasar gördüğü için, koşuda eskisi gibi A almak yerine, C almaya başlamışlar. Ağaca tırmanmakta da yine zayıf nota talim etmişler.

Kuşlar, uçmada çok başarılılarmış; ancak sıra toprak kazmaya geldiği zaman o kadar başarılı olamıyor, sürekli gagalarını ve kanatlarını kırıyorlarmış. Bir süre sonra toprak kazma notları hâlâ F kalmasına rağmen, uçma notları da C’ye düşmüş. Ayrıca ağaca tırmanmada da zayıf not alıyorlarmış.

Sonuçta sınıf birincisi kim olmuş dersiniz? Elbette her yaptığını yarım yamalak yapabilen yılan balığı… Ancak eğitimciler bu sonuçtan çok mutlularmış, çünkü herkes bütün dersleri görüyormuş. Sonra da buna “geniş tabanlı eğitim sistemi” demişler.” 1

Bu hikaye aslında merkezden idare edilen ve gerçek ihtiyaçlarla örtüşmeyen eğitim yapımızı o kadar güzel anlatıyor ki...

Peki neden gerek öğretmen olsun, gerek öğrenci olsun, hatta mahalli yetkililer, hatta velinin bile ders seçme hakkı ve özgürlüğü yok? Neden öğretileceklerin listesi ve muhtevası, hep merkezden “bir dayatma” şeklinde uygulanıyor?

Bu sebebi olarak kısaca şunları söyleyebiliriz:

Çünkü Eğitim sistemimiz güvensizlik üzerine kurulu. Eğitimde kendi değer ve dinamiklerimiz göz ardı ediliyor ve yabancıdan-batıdan-çözüm aramayı adet edinmiş bir anlayış var. Bu durum, öğrenmenin ve gerçek eğitimin önündeki en büyük bir engeli teşkil ettiği gibi, kendine güvenli ve kimlikli insan yetiştirme zaafiyeti ortaya çıkarmaktadır.

Allah, insanların genetik kodlarına iyi ve güzeli bulmayı koyduğu, üstelik bir de insanı öğrenme mekanizması ile donatmış olarak yarattığı gerçeğinden bihaberiz. Halbuki insan yaratılışça güzele ve iyiye kabiliyetli olarak yaratılmıştır. Öncelikle eğitim yapımıza hâkim olan “İnsan kötüye eğilimlidir; onu ancak biz şekillendirerek koruyabiliriz” anlayışından sıyrılmak elzemdir. Ve eğitimde, öğrencinin kendi öğrenme profiline uygun, kendi ihtiyaçlarını kendisinin keşfetmesine fırsat veren bir ortamda sunmanın yollarını açmak gerekir. Eğitimci kesinlikle öğretme konumunda kalmayacak; bu modelde öğretmen, ders arkadaşı konumunda olacak ve üreticiliği, yenilikçiliği, araştırıcılığı ve sevgisi ile öğrencilere rehber olacaktır.

 

 

Kaynak:

1. OSHO’nun ‘Sezgi’ kitabından uyarlanmıştır.

 

 


Temmuz 2012, 427 Sayısı Tüm Yazıları


YAZARIN DİĞER YAZILARI

Ortaçağda Müslümanları Bilim ve Araştırmada Zirve Yapan Sırrı Nasıl Yakalayabiliriz?

Müslümanların bilim alanında sistematik düşünme biçimine Kuran-ı Kerim’le kavuştu ise peki bu kavram sisteminin şekli ve muhtevası nasıldı? Bu sorudan doğan başka bir soru: Kuran-ı Kerim ile gelen kavramsal dönüşümler ve değişen paradigmalar nelerdir?

Devamı »

Uzay Boşluğu mu, Esir Denizi mi?

Esir konusu değişik adları ile felsefe tarihinde yer aldı. Heyula, adı konulmamış esir maddesi arayışı olarak yorumlanabilir. Bir kısım felsefeciler Allah’ın bazı sıfatları ve yetkinliğini ‘heyulâya’ vermiş ve maddeye ezeliyet nispet etmişlerdi. Bu anlayışla, günümüzdeki atom ve maddeye ezeliyet veren fikir ve tabiatperestlik anlayışı arasında benzerlik kurulabilir.

Devamı »

Prof. Dr. Osman Çakmak ile Kuantum Dolanıklık Üzerine Bir Röportaj / Dolanık Elektronlar Neyi Gösteriyor?

Bugünlerde Bilim Dünyası yeni bir keşfin heyecanını yaşıyor. İki parçacığın uzakta olsalar bile zaman ve mekân sınırlamalarına bağlı olmaksızın birbiri ile bağlı olduğu ilk kez fotoğraflandı. Dolanıklığın keşfi ne anlama geliyor ve gelecekte hangi bilinmezleri anlamamıza vesile olabilir? Aslınur Bahar sordu, Osman Çakmak Hocamız cevapladı.

Devamı »

Her Şey Nefes Alabilmemiz İçin

Atmosfer basıncının şu anki değerinden bir kat daha yüksek olması durumunda ise, atmosferin su buharı nispeti öylesine azalacaktı ki, Dünya üzerindeki karaların tamamına yakını çölleşecekti...

Devamı »