TR EN

Dil Seçin

Ara

Tırnaklar Niçin Uzuyor?

Tırnaklar Niçin Uzuyor?

Tırnakların uzaması ile alâkalı olarak ilk akla gelen, insanın kendi vücudundaki değişikliği hissetmesi, her an organlarının yenilendiğini, her şeye gücü yeten bir yaratıcı tarafından her an kontrol altında olduğunu hatırlatmasıdır.

 

Soru: Allah (c.c.) boş yere bir şey yaratmaz biliyoruz. Amma bu ayak tırnakları ne işe yarıyor acaba? Uzuyor, kesiyoruz, etimize batıyor? El tırnakları çok işe yarıyor ama ya ayak tırnakları? Bu ayak tırnakları uzamasa sabit kalsa daha iyi değil miydi?

 

Cevap: Sorunun içerisinde zaten cevabı var. Allah boşuna bir şey yaratmaz. Biz, o şeyin yaratılış sebeplerini bilmesek de onun abes olduğunu göstermez. İnceleyerek ve düşünerek bu hikmetleri tespit edebilir ve anlayabiliriz.

Çevremize baktığımızda, hiçbir şey kararında durmuyor, devamlı değişiyor. Bahar geliyor. Daha sonra yerini yaza ve o da sırasıyla güze ve kışa bırakıyor. Bunun elbette pek çok hikmetlerinden birisi de, Allah’ın bu kâinattaki icraat ve tasarrufunu insanlara göstermesi ve hatırlatmasıdır. Allah, ağacın kıştaki yapısını bahar elbisesiyle değiştiriyor. Böylece insana, bu olay arkasındaki Allah’ın kudret elini anlama, Âlemlerin Rabbini tanıma kapısı açılıyor.

Bu manalar, dünyadaki varlıklardaki değişimlerle hatırlatıldığı gibi insanın kendi bedenindeki değişikliklerle de gösterilmektedir. Tırnakların uzaması da bu manalara işaretlerden birisi olarak düşünülebilir. Bizim burada tırnakların uzaması ile ilgili söyleyeceklerimiz, Allah’ın murat ettiği sebeplerden belki de bazılarıdır. Çünkü eşyanın yaratılmasında bize bakan ciheti bir ise, Allah’a bakan ciheti bindir. Yani bu varlık âleminin yaratılmasının asıl sebebi, Allah’ın kendisini, ilmini, iradesini ve kudretini şuur verdiği mahlûkatına bildirmesidir.

Tırnakların uzaması ile alâkalı olarak ilk akla gelen, insanın kendi vücudundaki değişikliği hissetmesi, her an organlarının yenilendiğini, her şeye gücü yeten bir yaratıcı tarafından her an kontrol altında olduğunu hatırlatmasıdır.

Tırnağı teşkil eden elementlerin, kalpte, gözde midede veya bağırsaklarda, ya da kan damarlarının içerisinde tırnağa benzer yapıları meydana getirmesi mümkündür. Biz buna bakıp, Allah’ın, kan damarlarının içerisinde, başka organların bir yerlerinde tırnak yaratmadığına, ya da bu tırnakları geriye, yani parmağın içine doğru büyütmediğine şükretmeliyiz.

Ayrıca ayak tırnaklarının yürümeye faydaları ve estetik açıdan insana kattığı güzel duyguları da unutmamak gerekir.

Tırnaklarla ilgili yaşanan problemler, batmalar vs. ise, ya insanların yanlış uygulamalarından ya da ayaklarının ve tırnaklarının yapılarını bozan ayakkabı kullanmalarından kaynaklanır.

Şunu da düşünmek gerek; şayet insanın vücudu Allah’ın kontrolünde değil de, ateist evrimcilerin iddia ettikleri gibi, tesadüflerin elinde olsa idi, o zaman her şey karmakarışık olacak, ağzın içinde tırnak, tırnağın yerinde dişler çıkabilecekti. İyi ki bizi Allah yaratıyor da her organımız yerli yerinde.

Bu bakımdan insan Allah’a ne kadar hamd ve şükretse azdır. Demek ki, Allah, vücudumuzdaki değişiklikleri görmemizi, bünyemizde bütün yapılanların bizim hayatımızın devamı için olduğunu ve bir yönden okul olan bu dünyada bize nice mesajları böylece verdiğini, bizim başıboş, sahipsiz olmadığımızı, Allah’ın bizi çok sevdiğini ve bize bizden daha fazla merhamet ettiğini bilmemizi istiyor.