TR EN

Dil Seçin

Ara

Hayat Terapisi

Hayat Terapisi

Yunanca “therapeuein”, “iyileşmek” ya da “iyileştirmek” anlamlarına gelir. Bu sebeple psikoterapi tam anlamıyla “ruh iyileştirmesi” demektir.

Yunanca “therapeuein”, “iyileşmek” ya da “iyileştirmek” anlamlarına gelir. Bu sebeple psikoterapi tam anlamıyla “ruh iyileştirmesi” demektir.

Foucault (1998) psikoterapinin görevini “benlik teknolojisi” diye adlandırır ve “bireylerin belli bir mutluluk haline, saflığa, bilgeliğe, mükemmeliyete ve ölümsüzlüğe erişmek için, kendi imkânları veya başkalarının yardımıyla bedenleri, ruhları, düşünceleri, tavırları ve varoluş biçimlerine yönelik belli eylemleri gerçekleştirmeleri”ne olanak tanıdığını belirtir.

İnsanı, beyin kimyasına indirgeyen yaklaşımların, ruhun karmaşık doğasını anlamakta ve açıklamakta yetersiz kaldığını görüyoruz. 

Daha dolu bir hayat; korku, endişe ve acı gibi nahoş duyguların olmamasıyla kendini gösteren, sözüm ona bir mutluluk hali değildir. Tam aksine merhamet ve anlam dolu bir hayatı kovalamak, hayatın bütün boyutlarında incinebilirliğini kabullenmektir.

Psikanalist Karen Horney şöyle der:

“Hayatın kendisi hala çok etkili bir terapist.”