TR EN

Dil Seçin

Ara

Kuran Fatiha'da mı Gizlidir?

Kuran Fatiha'da mı Gizlidir?

Panorama

 

Cenâb-ı Hakk’ın kudret kalemiyle yazmış olduğu şu kâinat kitabındaki birçok meseleler ve hâdiseler, Kur’an-ı Kerim’deki bazı hususlara alâmet ve işaret oluyor. Şöyle ki:

Kur’an-ı Kerim’in bir tek suresine, hattâ bir tek kelimesine veya bir harfine dahi nazire getirmek beşer takatinin çok fevkinde olduğu gibi, şu kâinat kitabının bir tek cümlesi olan bir ağacın veya bir tek kelimesi olan bir elmanın ve bir tek harfi olan bir çekirdeğin nazirini getirmek de beşerin haddi değildir.

Cenâb-ı Hak bir ağaçtaki bütün mânâları süzüp çekirdekte topladığı gibi, bütün Kur’an-ı Kerim’i de süzüp “Fatiha”da toplamış bulunuyor. 

Bazı haddini mütecaviz kimseler, Fatiha’nın kısa bir tercümesini getirerek, “Bütün Kur’an meselâ; sure-i Yasin, bunun neresinde?” diye ahmakâne sual ediyorlar. Bu meseleyi basit olarak şöyle izah ediyoruz:

Elimize bir elma çekirdeği alarak o şahsa soruyoruz: “Dallar neresinde yazılı çekirdeğin, kökler nerede?”

O şahsın bize vereceği cevap şöyle oluyor: “Bu çekirdeği toprağa atıp beklemek veya bu mesele ile ilgili ilmin derinliklerine varmak lâzımdır ki mesele anlaşılsın.”

İşte, kâinat kitabında durum böyle olduğu gibi, Kur’an-ı Kerim’de de böyledir. Fatiha çekirdeğinin nasıl büyüdüğünü ve ondan Kur’an ağacının nasıl çıktığını anlamak için de beklememiz, yâni bunun için lüzumlu ilmi tahsil etmemiz lâzım geliyor.

İbn Atiyye (V. 542/1148) gibi bir büyük müfessir, ihtisasının verdiği otorite ile şu neticeye ulaşmıştır: Kur’an’dan bir lâfız çıkarılacak olursa, bütün Arap lisanı altüst edilse bile, onun yerini tutabilecek tek kelime bulunamaz.”