TR EN

Dil Seçin

Ara

Kur’an’ın Fatiha’da Dercedilmesi

Kur’an’ın Fatiha’da Dercedilmesi

Cenab-ı Hakk’ın kudret kalemiyle yazmış olduğu şu kainat kitabındaki birçok meseleler ve hadiseler, Kur’an-ı Kerim’deki bazı konulara alamet ve işaret oluyor.

Cenab-ı Hakk’ın kudret kalemiyle yazmış olduğu şu kainat kitabındaki birçok meseleler ve hadiseler, Kur’an-ı Kerim’deki bazı konulara alamet ve işaret oluyor.

Şöyle ki: Kur’an-ı Kerim’in bir tek suresine, hatta bir tek kelimesine veya bir harfine dahi nazire (benzer) getirmek beşer gücünün çok üstünde olduğu gibi, şu kainat kitabının bir tek cümlesi olan bir ağacın ya da bir tek kelimesi olan bir elmanın ve bir tek harfi olan bir çekirdeğin nazirini getirmek de insanların yapabileceği bir şey değildir.

Cenab-ı Hak bir ağaçtaki bütün manaları süzüp çekirdekte topladığı gibi, bütün Kur’an-ı Kerim’i de süzüp ‘Fatiha’da cem etmiş.

Bazı haddini bilmez cahil kimseler, Fatiha’nın mücmel bir mealini getirerek, “bütün Kur’an; mesela, Sure-i Yasin, bunun neresinde?” diye ahmakane soru soruyorlar.

Bu sorunun cevabına muhatap olabilmek de büyük bir ilimle olabileceğinden, meseleyi basit olarak şöyle izah ediyoruz:

Elimize bir elma çekirdeği alarak o şahsa soruyoruz: “Yapraklar bu çekirdeğin neresinde? Dallar neresinde? Ağacın kökü neresinde?..”

O şahsın bize vereceği cevap şöyle oluyor:

“Bu çekirdeği toprağa atıp beklemek veya bu mesele ile ilgili bilimin derinliklerine varmak lazımdır ki anlaşılsın.”

İşte, kainat kitabında durum böyle olduğu gibi, Kur’an-ı Kerim’de de böyledir. Fatiha çekirdeğinden Kur’an ağacının nasıl çıktığını anlamak için de bunun için lüzumlu ilmi tahsil etmek lazımdır.