TR EN

Dil Seçin

Ara

Biyo-beton ve Beton Tamircisi Bakteriler

Biyo-beton ve Beton Tamircisi Bakteriler

Malumunuz zaman zaman binalarımızın betonlarında çatlamalarla karşılaşabiliyoruz. Beton yapılarda görülen bu çatlakların tamiri ise önemli ama zaman alan ve pahalı bir iştir. İşte bu probleme çözüm arayan Delft Üniversitesi bilim adamları beton yapıların kendini iyileştirme kapasitesini bakteri kullanılarak nasıl geliştirebileceklerini ve bu bakterilerin gelişmesi için ne gibi şartların gerekli olduğunu araştırdılar.

Malumunuz zaman zaman binalarımızın betonlarında çatlamalarla karşılaşabiliyoruz. Beton yapılarda görülen bu çatlakların tamiri ise önemli ama zaman alan ve pahalı bir iştir. İşte bu probleme çözüm arayan Delft Üniversitesi bilim adamları beton yapıların kendini iyileştirme kapasitesini bakteri kullanılarak nasıl geliştirebileceklerini ve bu bakterilerin gelişmesi için ne gibi şartların gerekli olduğunu araştırdılar.

Bu amaçla mikrobiyologlar BİYO-BETON diğer adıyla CANLI TUĞLA denilen bir malzeme geliştirdiler. Bu malzeme Bacillus cins bakteri sporlarının su ile aktive olan besin maddeleri ile karışımından oluşuyor. Böylece beton karışımına bu bakteri karışımı gömülerek betona kendini iyileştirme özelliği kazandırılmış olacak. 

Teoride; betonda mikro çatlaklar meydana geldiğinde yağmur suyu betonun içine sızacak ve içerideki bakterileri aktive edecek, bakteri de ürettiği kireçtaşı ile çatlakları dolduracak. 

Buradaki reaksiyon basamaklarını biraz daha ayrıntılı anlatmak gerekirse; çatlak oluşumu sonrası betonun içine sızan su ve besine ulaşan bakteri, ortamdaki kullanılabilir besini tüketip, çatlak içerisinde CO2 üretmektedir. Üretilen CO2 ise çatlak ortamındaki Ca2+ ve OH- ile reaksiyona girerek kalsiyum karbonat (CaCO3) formunda çökelir. Oluşan çökeltinin birikmesi ile çatlak zamanla kapanır.

Bu konuda yapılan laboratuvar testlerinde 0,5 mm genişliğindeki çatlaklarda başarı elde edilmiş.

Uzmanların dediğine göre inşaat sektörünün, bu önemli gelişme sayesinde sürdürülebilir yapılar inşa etmesi ve sera gazı salınımını azaltması mümkün olacak. Ayrıca bu teknoloji sayesinde normal beton üretiminin aksine atmosferden karbondioksit emilecek. Bu da sera gazı salınımını önemli ölçüde etkileyecek bir gelişme.

Görüldüğü gibi, yeryüzünde maddelerin ayrıştırılmasında görevli olan bakteriler aynı zamanda insanlığın da hizmetine sunulmuş mikro canlılardır. Şu kâinatın yaratıcısının, tüm canlıları hadsiz vazifelerle vazifelendirmesi hikmetinin gereğidir. Yüce Yaratıcımız yeryüzündeki hayatın devamlılığında rolü bulunan ve ekolojik dengede önemli görevler üstlenen birçok mahlûkatı özel görevler için yaratmıştır. Bize ise çalışıp, onlardan farklı alanlarda da istifade etmenin yollarını bulmak düşüyor.