TR EN

Dil Seçin

Ara

Manevi Terapi

Manevi Terapi

Kütüb-ü Sitte’nin müelliflerinden İbn-i Mace, Sünen’inde Ebu Said el- Hudri’den rivayet ettiği bir hadisinde Allah Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Hastanın yanına girdiğiniz zaman onu ölüm hakkında nefeslendirin. Bu, hiçbir şeyi geri çevirmez. Ancak hastanın gönlünü hoş eder.”

Hadiste geçen “hastayı ölüm hakkında nefeslendirin” ifadesinden hastaya, inşaallah “ömrünün uzun olacağı umudunu verin” manası anlaşılmaktadır. 

Hastalar Risalesi’nde geçen şu cümle de yukarıdaki hadisi şerifteki manaya kuvvet verir: “Ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli, bazen bin ilaçtan daha fazla fayda verir.”

Kısacası hastanın iyileşmesi sürecinde, maddi tedavi yolları ne kadar önemli ve etkili ise o kadar belki daha fazla olarak teselli, nasihat ve dua gibi manevi tedavi yollarının etkisi ve önemi vardır.

Ayrıca “Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz” hadis-i şerifi de manevi tedavi yollarına işaret eder. Rabbimiz hastalarımıza şifalar, dertlilerimize devalar ihsan etsin.

 

Kaynak: 

İbn-i Kayyım el-Cevzi, Tıbbu’n-Nebevi, sayfa: 111-112, Kahraman Yayınları, 2014, İstanbul.