TR EN

Dil Seçin

Ara

Kanatlı İnsanlar / Bir Hadis

Kanatlı İnsanlar / Bir Hadis

Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam şöyle anlattı: 

Kıyamet gününde insanlardan bazılarına kanatlar verilecek. Bunlar kanatlarını çırpa çırpa uçacaklar ve Cennet’e öyle girecekler. 

Ve melekler onlara soracaklar:

“Sizler hesap verdiniz mi? Sırattan geçtiniz mi? Cehennemi gördünüz mü?” 

Onlar:

“Hayır” diye cevap verecekler. 

Bunun üzerine melekler tekrar soracaklar:

“O halde sizler, hangi peygamberin ümmetisiniz?”

Kanatlı insanlar:

“Bizler Muhammed aleyhisselam’ın ümmetindeniz” diye cevap verecekler.

Ve melekler tekrar soracaklar:

“Allah aşkına rica ediyoruz, sizlerin dünyada nasıl bir ameliniz vardı ki, böyle hesapsız, sualsiz Cennet’e geldiniz?”

Ve o kanatlı insanlar diyecekler ki:

“Bizim iki hasletimiz, sadece iki vasfımız vardı. Onlar şunlardı:

Dindarlığımız devamlı idi. Gizli de olsa, açık da olsa, tenhada da olsa, kalabalıkta da olsa, dindarlığımızı devam ettirir, dinimizi yaşardık.

İkincisi de; hâlimizden dolayı uğradığımız belâ ve musibetlere tahammül gösterir, asla korku ve dehşete kapılmazdık. Rabbimizin verdiği kısmete rıza gösterir, ‘Bunda da bir hayır var,’ derdik. Amelimiz buydu.”

Bu cevap üzerine melekler şöyle söylerler:

“Öyleyse sizler bu mükâfata lâyıksınız, yolunuza devam ediniz.”

 

(Müslim, İman, 347)