TR EN

Dil Seçin

Ara

Her Şeyi Kuşatan Bir İlim Var

Her Şeyi Kuşatan Bir İlim Var

 

Her eser sanatkârını tanıttığı gibi, tüm varlık âlemi de Allah’ı tanıtıp bildiriyor. Mesela, varlıklardaki ölçülü yaratılış ve büyük nizam, her şeyi kuşatan bir ilmi ve her şeye hükmeden bir kudreti gözümüze gösteriyor. Allah’ın bu yüce sıfatlarını bildiriyor.

Tohumları, çekirdekleri örnek verebiliriz. Her bir tohumda, Allah tarafından, ağacın tüm bilgisi programlanmıştır. Toprağa atılan her tohum, Allah’ın ilmi ile kuşatılmıştır; o tohumun içindeki bilgiden ağaç yaratmak ancak Allah’ın ilmi ile olabilir ve Allah (cc), küçücük tohumu kocaman ağaç yapar.

Enam suresi, 95. ayetinde, taneyi ve çekirdeği yaratanın Allah olduğu; Onun, diriyi ölüden, ölüyü de diriden çıkarttığı nazarımıza verilir. Nitekim ölü gıdaları canlılar yiyor, onlardan canlı bedenler yapılıyor; cansız tohumlardan canlı bitkiler yaratılıp çıkarılıyor.

 

Harika tatlar, çekici ambalajlar

 

Tohumda, ağacın şekil ve yapısına dair bilgilerin dışında, ağaçta üretilecek meyvenin bilgileri de vardır. Meyve ise başlı başına bir mucizedir. Her meyve kendine has bir lezzet ve kokuda yaratılır…

İşin daha da ilginci, onlara verilen bu tat ve kokuların, topraktaki maddelerden üretiliyor olmasıdır. Yani insanın neden lezzet aldığından habersiz olan ağaç ve toprağın içinden mükemmel tat ve kokular üretilir.

Ayrıca hepsinin renkleri de son derece estetik ve çekici yapılır, bu meyvelerin “ambalaj”ları da mükemmeldir. Mandalina, portakal ya da muz.. hepsi son derece güzel ve soyulması kolay ambalajlara sahiptirler.

 

Toprak gibi bir malzemeden…

 

Bir meyve ağacında ya da herhangi bir bitkide, insanoğlunu hayran bırakan yüksek bir bilgi ve sanat vardır. Bu bitki kendi kendisini ve tohumunu yapamayacağına göre, bu harika durumun tek bir açıklaması olabilir:

Ağaç, her şeyi kuşatan bir ilim ve kudret sahibi olan Yaratıcı tarafından yaratılmıştır. O Allah ki, tat, koku, renk bakımından kötü olan topraktan, çok lezzetli ve güzel kokulu yiyecekler çıkarır. Kur’an’da bu konuda Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

“Ölü toprak kendileri için bir ayettir; Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkarttık, böylelikle ondan yemektedirler. Biz, orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından bahçeler kıldık ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yemeleri için. Yine de şükretmiyorlar mı?” (Yasin Suresi, 33-35)

 

Her meyve olması gerektiği gibi ve gelmesi gereken mevsimde yaratılır

 

Bir tahta parçası olan ağacın, insan vücudunun hangi vitaminlere ihtiyaç duyduğunu bilmesi ve onları topraktan süzüp meyvenin içine en uygun şekilde koyması mümkün olabilir mi!?

Hatta meyveler mevsimlere göre ayarlanır, tam vaktinde yaratılır. Mesela kış aylarında yaratılan portakal, mandalina, greyfurt.. yaz meyvelerine göre çok daha fazla C vitamini içerirler. Yani ihtiyacımız olan maddeler, ihtiyaç olan zamanda ikram edilir…

Evet, kâinatta ve mevcudatta gördüğümüz bu nizam (düzen), mizan (ölçülü yaratılış) ve tanzim (sistemli işleyiş) bir tek Vahid, Ehad, Kadîr, Alîm, Hakîm bir Zât olan Allah’ı bildiriyor. Anlıyoruz ki, Allah (cc), her şeyi yaratan, yaşatan, çekip çeviren bir zattır.