9 Yazı Ramazan Sodan

Yazar Profili »

Her Şey Allah'ın Tasarrufunda Çekip Çevrilir

Haziran 2017, 486 496 Görüntülenme Eklenme Tarih: 15 Mayıs 2019 12:38 Ramazan Sodan

 

Allah’ın (cc), Vahid ve Ehad isimleri, Onun bir ve tek olduğunu ifade eder. Mesela, güneşin ışığının bütün yeryüzünü kaplayıp kuşatması, Vahid isminin tecellisine; her bir şeffaf şeyde, su damlalarında güneşin ışığının yansıması da Ehad isminin tecellisine örnek olabilir. Yani bütünü de, tek fertleri de aydınlatan aynı güneştir; bu yansımalar onun birliğini gösterir.

 

Her şey hassas bir mizan ve ölçü içindedir

 

Kâinat yüzüne baktığımızda en önce gördüğümüz, mükemmel bir nizam ve hassas bir mizandır (ölçülü yaratılıştır).

Vücut azalarımız, göz, kulak, parmaklarımız, kollarımız hepsi ölçülü.

Dünya, güneş, Ay’ın hareketlerinde uzaklıklarında hassas bir nizam ve ölçü var. Milyar senedir bu Rabbani gemiler hiç şaşırmıyor, yolundan sapmıyor nizam ve ölçü ile hareket ediyor. Gece gündüz oluyor, mevsimler oluyor.. her harekette de bir fayda var.

Toprak, su, hava ve ışık fabrika çarkları gibi kusursuz işliyor. Topraktan harika ürünler veriliyor. İşte bu harika nizam ve her şeydeki ölçülü yaratılış (mizan), Âlemler Rabbini bildirir.

 

Bütünü de fertleri de yaratan, idare eden aynı zattır

 

Vahidiyet, Vahid isminin tecellisi ile, Allah’ın bütün varlıkları kapsayan birlik tecellisidir. Her şeyi yaratan, bütün canlılara hayat verip yaşatan, bütün canlıları rızıklandıran, kâinatı idare eden, vb. Vahid olan Allah’tır.

Kâinatı yarattığı gibi fertleri de tek tek yaratan, her bir canlıyı da rızıklandıran, vb. Ehad olan Allah’tır. Yani, her şeyi yaratıp idare etmesi, fertleri yaratmasını engellemez.

 

Her şeyde intizamlı bir faaliyet var

 

Bitki ve canlılarda intizamlı, düzenli bir faaliyet vardır. Canlıların vücutları, büyümeleri öyledir. Bütün hücreler zerreler uyumlu faaliyet içinde çalışır. Her organ görevini düzenli yapar, sağlığımız bozulmaktan korunur… Bütün bu mükemmel işler, faal, kadir bir Zat’ın işidir.

 

Her şeyde bir hikmet, bir fayda, bir maslahat görünüyor

 

Allah (cc), yavruları, annelerini koşturarak şefkatle, keremle, cömertlikle  besliyor.

Varlıklar sürekli tazeleniyor, vücutta hücreler ölüyor, yerine yenileri geliyor. Üstelik her hücre, dünya kadar sanatlı, harika faydalı; yaptırılan işler de öyle…

Allah’ın her şeyi, en güzel nasıl olacaksa öyle yaratıyor; abes, anlamsız bir şey yok. Her baktığımız şeyde Hakîm ismini görüyoruz.

 

Evet, kâinatta ve mevcudatta gördüğümüz bu nizam mizan ve tanzim bir tek Vahid, Ehad, Kadîr, Alîm, Hakîm bir Zât olan Allah’ı bildiriyor. Her şeyi yaratan, yaşatan, çekip çeviren bir zattır, o da Allah’tır.

 

 


Haziran 2017, 486 Sayısı Tüm Yazıları


YAZARIN DİĞER YAZILARI

İbadet Yapmamak da Zulümdür

Zulüm; haksızlık yapmak, işkence ve eziyet yapmak, adaletsiz davranmak manalarına gelir. İnsan, mesela bu dünyanın suyu, havası, ışığı, ısısı, toprağı ve canlıları ile yoktan yaratılıp en güzel şekilde halk edilmesini düşünmezse, bu durumu da bir zulümdür.

Devamı »

Gerçek Hayat

Allah (cc) Kuran’da bildirdiği gibi insan bu dünyada ne kadar çok iyilik yapar, sevap işlerse yarın o kadar kazançlı çıkacaktır. İşte gerçek kazanç budur; gerçek hayat da orasıdır.

Devamı »

Varlıklar da Allah'ın, Kanunlar da

Tabiat Kanunları, yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kuvveti kanunu gibi evrende bulunan kanunlar, insanların iradi fiillerini düzenleyen dini kanunlara benzerler. Yani tabiat kanunları da, kâinattaki varlıkların fiil ve hareketlerini düzen altına alan, Allah’ın koyduğu yasalardır.

Devamı »

Ağaçlar, Bitkiler ve Meyveler Bize Ne Söylüyorlar?

Devamı »