TR EN

Dil Seçin

Ara

Her Şey Allah'ın Tasarrufunda Çekip Çevrilir

Her Şey Allah'ın Tasarrufunda Çekip Çevrilir

Bitki ve canlılarda intizamlı, düzenli bir faaliyet vardır. Canlıların vücutları, büyümeleri öyledir. Bütün hücreler zerreler uyumlu faaliyet içinde çalışır. Her organ görevini düzenli yapar, sağlığımız bozulmaktan korunur… Bütün bu mükemmel işler, faal, kadir bir Zat’ın işidir.

Allah’ın (cc), Vahid ve Ehad isimleri, Onun bir ve tek olduğunu ifade eder. Mesela, güneşin ışığının bütün yeryüzünü kaplayıp kuşatması, Vahid isminin tecellisine; her bir şeffaf şeyde, su damlalarında güneşin ışığının yansıması da Ehad isminin tecellisine örnek olabilir. Yani bütünü de, tek fertleri de aydınlatan aynı güneştir; bu yansımalar onun birliğini gösterir.

 

HER ŞEY HASSAS BİR MİZAN VE ÖLÇÜ İÇİNDEDİR

Kâinat yüzüne baktığımızda en önce gördüğümüz, mükemmel bir nizam ve hassas bir mizandır (ölçülü yaratılıştır).

Vücut azalarımız, göz, kulak, parmaklarımız, kollarımız hepsi ölçülü.

Dünya, güneş, Ay’ın hareketlerinde uzaklıklarında hassas bir nizam ve ölçü var. Milyar senedir bu Rabbani gemiler hiç şaşırmıyor, yolundan sapmıyor nizam ve ölçü ile hareket ediyor. Gece gündüz oluyor, mevsimler oluyor.. her harekette de bir fayda var.

Toprak, su, hava ve ışık fabrika çarkları gibi kusursuz işliyor. Topraktan harika ürünler veriliyor. İşte bu harika nizam ve her şeydeki ölçülü yaratılış (mizan), Âlemler Rabbini bildirir.

 

BÜTÜNÜ DE FERTLERİ DE YARATAN, İDARE EDEN AYNI ZATTIR

Vahidiyet, Vahid isminin tecellisi ile, Allah’ın bütün varlıkları kapsayan birlik tecellisidir. Her şeyi yaratan, bütün canlılara hayat verip yaşatan, bütün canlıları rızıklandıran, kâinatı idare eden, vb. Vahid olan Allah’tır.

Kâinatı yarattığı gibi fertleri de tek tek yaratan, her bir canlıyı da rızıklandıran, vb. Ehad olan Allah’tır. Yani, her şeyi yaratıp idare etmesi, fertleri yaratmasını engellemez.

 

HER ŞEYDE İNTİZAMLI BİR FAALİYET VAR

Bitki ve canlılarda intizamlı, düzenli bir faaliyet vardır. Canlıların vücutları, büyümeleri öyledir. Bütün hücreler zerreler uyumlu faaliyet içinde çalışır. Her organ görevini düzenli yapar, sağlığımız bozulmaktan korunur… Bütün bu mükemmel işler, faal, kadir bir Zat’ın işidir.

 

HER ŞEYDE BİR HİKMET, BİR FAYDA, BİR MASLAHAT GÖRÜNÜYOR

Allah (cc), yavruları, annelerini koşturarak şefkatle, keremle, cömertlikle  besliyor.

Varlıklar sürekli tazeleniyor, vücutta hücreler ölüyor, yerine yenileri geliyor. Üstelik her hücre, dünya kadar sanatlı, harika faydalı; yaptırılan işler de öyle…

Allah’ın her şeyi, en güzel nasıl olacaksa öyle yaratıyor; abes, anlamsız bir şey yok. Her baktığımız şeyde Hakîm ismini görüyoruz.

...

Evet, kâinatta ve mevcudatta gördüğümüz bu nizam mizan ve tanzim bir tek Vahid, Ehad, Kadîr, Alîm, Hakîm bir Zât olan Allah’ı bildiriyor. Her şeyi yaratan, yaşatan, çekip çeviren bir zattır, o da Allah’tır.