TR EN

Dil Seçin

Ara

Kokusu Çıkmak

Kokusu Çıkmak

 

HIRSIZIN BİRİ, bir gece yarısı işe çıkmış ve bir dükkânı gözüne kestirmiş. Dükkân kapısına yanaşıp çökmüş ve başlamış kilitleri kurcalamaya. Mahallenin bekçisi de uzaktan bunu görmüş:

“Zııırrrt!” diye düdüğünü çalıp, hırsızın yanına koşmuş. “Ne yapıyorsun burada?” diye gürlemiş.

Hırsız mahcup bir edayla:

“Af buyur bekçi efendi,” demiş, “Pek fena sıkıştım da; şuracıkta abdest bozayım dedim!”

Bekçi bakınmış oralara, sonra da havayı şöyle bir koklamış:

“Bre bu nasıl abdest bozmaktır, ortada ne eser var, ne koku?..”

Hırsız, bu sefer de pişkin pişkin cevap vermiş:

“Bekçi efendi benim huyum böyledir,” demiş, “Bana müsaade buyur; bak gör bunun kokusu yarın sabah nasıl çıkıyor!”

Bekçinin anlattığı bu gece macerasından geriye bu deyim kalmış. Gizli kapaklı yapılan işler, insanlar tarafından anlaşılıp afişe olmaya başladığında “kokusu çıktı” deyimi söylenir olmuş.

•••

Bu deyim, “gizlice yapılan bir işin, herkes tarafından anlaşılmaya başlanması” anlamında kullanılır.