TR EN

Dil Seçin

Ara

Risale-i Nur'dan Seçmeler

Risale-i Nur'dan Seçmeler

Kâinat hadiselerinden insanın heva ve hevesine muhalif olan kısım, muvafık (uygun) olan kısımdan daha çoktur.

(Mesnevî-i Nuriye, Şule, 199)

***

Dua eden adam anlar ki, birisi var; onun hâtırat-ı kalbini işitir, her şeye eli yetişir, herbir arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına meded eder.

(Sözler, 23. Söz, 288)

***

Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İlâhiyeye iltica edip feryad etmek gerektir.

(Lem’alar, 2. Lem’a, 18)

***

Evet, annesiz aç bir çocuğun ağlamasından müteessir (üzülen) ve acıyan bir vicdan sahibi, elbette validelerin çocuklarına olan şefkatlerinden zevk alır, memnun ve mahzuz olur. İşte, bu gibi zevkler birer nimettir, hamd ve şükürler ister.

(Şualar, 29. Lem’a, 2. Bab, 654)

***

Zulme razı olmak dahi zulümdür.

(Kastamonu Lahikası, 189)

***

Sahabelerin halka (insanlara) karşı vaziyetleri: Düşmanlarına şediddirler (şiddetlidirler) ve dostlarına ve mü’minlere rahîmdirler (şefkatlidirler). Cenâb-ı Hakk’a karşı rükû ve secdede kemal-i itâattedirler. Her işlerinde Cenâb-ı Hakk’ın rıza ve fazlını kastederek kemal-i ihlâstadırlar. 

(Barla Lahikası, 156)