TR EN

Dil Seçin

Ara

Kaderin Kâinattaki Yansımaları Nasıldır?

Kaderin Kâinattaki Yansımaları Nasıldır?

Kader, miktar ve ölçüdür. Herşeyin güzelliği ve mükemmelliği ölçüye dayanmaktadır. Meselâ, bir elbisedeki güzellik, kumaşının bir terzinin takdiriyle biçilip dikilmesi sonucunda ortaya çıkar. Elbisedeki ölçülü işçiliğe dikkat eden her insan, ondaki takdir ve ölçüyü aklıyla görebilir.

Bir de nazarımızı elbiseden çekip, onu giyecek olan insana çevirelim. İnsanın bütün organlarının en güzel şekilde, yerli yerinde, gereken miktar ve büyüklükte yerleştirilmesi de bir kaderi, bir planı ve programı göstermektedir. Örnekteki elbise gibi, insanın maddî vücudu da bu şekil ve güzelliği kendi kendine kazanmış değildir; bunlar bir plan ve programdan, yani ilâhî kaderden gelmektedir.

Diğer taraftan, bir kitaba baktığımızda kitabın tamamının belli bir amaç için yazıldığını, bütün bölümlerin, paragrafların, cümlelerin, hatta kelimelerin ve harflerin hep o amaca göre dizildiğini göreceğiz. Bölümler arasındaki ilgi, kitapta her bölümün önemi nispetinde yer tutması, hep yazarın zihninde takdir edilmiş, planlanmış ve daha sonra o takdire göre o kitap yazılmıştır. Bu kâinat da Kudret kalemiyle yazılmış İlâhî bir kitaptır. Atomlar bu kitabın mürekkebi hükmündedir. Bir binanın inşasında kullanılan maddî kalıplar, içlerine dökülen harcın taşmasına engel olduğu gibi. Kaderin manevî kalıpları da bu âlemde maddeyi ve eşyayı aynı şekilde sınırlandırıp, en faydalı bir şekle koymaktadır.

Mesela, elimize aldığımız kalem ve onun içindeki mürekkep emre hazır bir vaziyette beklemekte, ne yazmak istersek kalemin ucundan o dökülmektedir. Meyve kelimesini yazmak istediğimizde, harflerin şekli, sıraları ve büyüklükleri hep takdir ettiğimiz tarzda şekillenmektedir. Bu şuursuz mürekkep ve iradeden mahrum olan kalem, o yazının yazanı olamayacaklarından, mürekkebin kalemden bir zihinde belirlenen plana göre aktığını her akıl sahibi rahatlıkla anlar.

İşte meyve kelimesinin yazılmasında insan aklında bir plan ve program esas olduğu gibi, hakikî meyvenin yaratılmasında da Cenab-ı Hakk’ın ilminde takdir edilen şekil ve özellikler esas olmaktadır. Bu örnekle kıyaslarsak, her bir insan, hayvan, ağaç, yıldız, dağ, bir Kudret kelimesidir; kaderin programına göre yazılırlar ve yaratılırlar.