TR EN

Dil Seçin

Ara

Bilim, Kullanılmayan Organların Köreleceği İddiasını Reddediyor

Bilim, Kullanılmayan Organların Köreleceği İddiasını Reddediyor

Soru:  “Anatomik olarak kalça kemiği arka bacakları omurgaya bağlama görevi üstlenir. Arka bacakları olmayan hayvanlarda kalça kemiğine ihtiyaç yoktur. Balinaların ise arka bacakları olmamasına rağmen kalça kemik kalıntısı var. Bu da bir zamanlar balinaların karada yaşayan dört bacaklı hayvan olduklarını, sonradan deniz ortamında yaşamaya başladıklarını ve milyonlarca yıl süren evrim sırasında arka bacaklarını kaybettiklerini düşündürür. Kalça kemik kalıntısı ise bu hipotezi doğruluyor.” 

Evrime inananların bilerek söyledikleri ya da bilmeyerek yanıldıları noktalardan birisi, kalça kemiğinin sadece arka bacakları gövdeye bağladığı düşüncesidir. Bunu nereden çıkarıyorlar ki; kalça kemiğinin sadece arka bacakları gövdeye bağladığını, başka görevinin olmadığını nereden biliyorlar ki!? Gerçekleri sadece kendi bilgisinden ibaret zanneden, diğer bilgileri inkâr edenler ya da yok sayanlar gerçeği hiçbir zaman bulamazlar. Bu şekilde bilim yaptığını söylemek ise sahtekârlıktır.

Kalça kemiğinin arka bacakları gövdeye bağlaması, o kemiğin fonksiyonlarından sadece birisidir. Şu muhakkak ki, kalça kemiğinin balinalarda bir görevinin olmadığını iddia etmek için, önce laboratuarda kalça kemiksiz bir balinanın teşekkülü sağlanmalı. Eğer bu haliyle, balinanın hayati fonksiyonlarında hiçbir eksiklik gözlenmezse, o zaman kalça kemiğinin sadece arka ayakları bağladığı iddiası ortaya atılabilir.

Diğerleri gibi bu kurgu da, ateist evrimcilerin düşünceleridir. Onlar, bilim maskesi arkasında böyle herşey için kendi bildiklerini okurlar ve böyle masallar uydururlar. Evrimin doğru olduğunu, canlıların silsile halinde birbirinden meydan geldiğini ispat edemedikleri halde peşin olarak kabul ederler; yani yobazlık yaparlar. Evrimciler daha en başta balinayı, istedikleri yere koyarlar, ondan sonra kendilerine göre gereksiz saydıkları bir takım organları evrime delil gösterirler.

Eğer sözünü ettikleri organlar balinalarda lüzumsuzsa, milyonlarca yıldır o gereksiz organların her nesilde tekrar tekrar ortaya çıkmaması gerekirdi.

Evrimcilerin evrime delil olarak ileriye sürdüğü, “Kullanılan organlar gelişir, kullanılmayanlar körelir.” görüşü, 200 yıl önce Lamarck tarafından dile getirilmiştir. Halbuki evrimciler, evrimin aleyhindeki 5-10 yıllık kaynakları bile eski kabul ettikleri halde, Lamarck’ın 200 yıl önceki iddiasını bozuntuya vermeden kullanırlar. Zaten bu pişkinliği herzaman yaptıkları için antrenmanlıdırlar, iyi rol yaparlar.

Kullanılmayan organların köreleceği görüşünün bilimsel olmadığı, vücut hücrelerindeki bir değişikliğin yavrulara geçmediği, 1920’li yıllarda ispatlandığını görmezden, duymazdan gelirler. Asıl seçici evrim değil, bu evrimcilerdir; bunlar her daim işlerine geleni alır, gelmeyeni yok sayarlar. Çok basit bir örnek olarak, siz ayağınızı veya elinizi kullanmadığınız zaman, bu sizin çocuklarınızda görülmez. Hatta ayağı veya eli kesilenlerin çocukları, el ve ayakları kesik olarak dünyaya gelmez.

Böyle bazı organların kullanılmamasıyla zamanla köreleceği gibi bir yaklaşımla, kalça kemiğini evrim iddialarına delil göstermek, en azından bilim ahlakına yakışmaz, insanları aldatmaktır. Çünkü böyle bir düşüncenin bilimsel ve ispat edilmiş bir dayanağı yoktur. Onların bu konudaki iddiaları, kendi inanç ve kanaatlerini dile getirmelerinden öte bir anlam taşımaz. Ayrıca evrimcilerin her sözlerinin başında ve sonunda bilimden, bilimsellikten söz etmeleri, bu varsayımlarının kendi masalları olduğu gerçeğini değiştirmez.

Yazımızı, Darwinizm'in ünlü eleştirmenlerinden biri olan Fransa’nın ünlü biyoloğu Paul Pierre Grasse’nin şu sözüyle bitirelim: “Hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yoktur; ama bilim bu işin içine dahil edilmemelidir.” (Pierre-P Grassé, Evolution of Living Organisms, New York: Academic Press, 1977, s. 103)