TR EN

Dil Seçin

Ara

Olgunluk Yaşı

Olgunluk Yaşı

Kur’an-ı Kerim’de bir insanın 40 yaşında olgunluğa ulaştığı belirtilmektedir (46:15).

İnsanoğlu dünyaya geldiğinde beyninde yaklaşık 100 milyar nöron (sinir hücresi) mevcuttur. Bu sayı yetişkin yaşa geldiğinde aynıdır, artmaz. Ancak bu hücreler arasındaki bağlantılar artar. Her nöron 1.000 ilâ 10.000 başka nöronla irtibat halindedir.

Beyin fonksiyonları 18-23 yaşlarına kadar hızla, sonraları daha yavaş çoğalır ve 39-40 yaşlarında zirveye ulaşır. Bu yaşlardan sonra ise gerileme dönemine girilir. Günde 10 bin hücre ölür. Ama 65-70 yaşına kadar kaybedilen hücrelerin sayısı toplam nöronların ancak yüzde 5’ine ulaşabilir. Çünkü beyne hücre takviyesi olur. Kök hücre dediğimiz hücreler nöron vazifesi alabilirler.

Kur’an-ı Kerim’de bir insanın 40 yaşında olgunluğa ulaştığı belirtilmektedir (46:15). Bu kulağa tuhaf gelebilir. Bugün bile insanlar olgunlaşmanın ergenlik döneminden hemen sonra tamamlandığını düşünmektedirler. Hukukî düzenlemelerde de olgunluk yaşı genellikle 18-21 yaş arası olarak var sayılmaktadır. Ama modern hukukun yanılgıya düştüğü noktada, aslında Kur’an bilimsel anlamda doğruyu söylemektedir. Bu ifadeyi fizyolojik ve psikolojik anlamda analiz ettiğimizde şu sonuca ulaşırız:

“Bir bireyin zihnindeki depolanmış bilginin toplam miktarı, 39 yaşına geldiğinde maksimum seviyeye ulaşır ve bu yaştan sonra düşüş yaşanmaya başlar.”

Bu tespit, dünyadaki tıp fakültelerinin genelinde standart ders kitabı olarak okutulan Arthur G. Guyton’un Physiology of Human Body (İnsan Bedeni Fizyolojisi) adlı textbook’unun 207. sayfasında mevcuttur.

Sadece zihinsel ve bedensel olarak değil, üretkenlik ve meslekî açıdan da en yüksek seviyeye 39 yaşın bitiminde ulaşılır(*). Artık bu dönemde kişinin hayata bakışı ve görüşleri olgunlaşarak yerine oturur.

Kur’an’ın 40 yaşında gelen olgunluğa işaret etmesi ve Peygamber Efendimize 40 yaşındayken (yani zihin, beden ve psikolojik açıdan olgunluğun zirvesindeyken) peygamber olduğunun bildirilmesi bu açıdan ilginçtir.

Tabii burada sözü edilen 40 yaşın ay takvimine göre olduğunu, Milâdî takvime göre 39 yaşa tekabül ettiğini de hatırlatalım.

 

(*) Psikolojiye Giriş. Atkinson. Arkadaş Yayınevi.