TR EN

Dil Seçin

Ara

Prof. Dr. Osman Çakmak İle Yeni Çıkan Kitabı 'Göklerin Kapıları'nı Konuştuk

Prof. Dr. Osman Çakmak İle Yeni Çıkan Kitabı 'Göklerin Kapıları'nı Konuştuk

Dergimiz yazarlarından  Prof. Dr. Osman Çakmak’ın Uzay ve Karadelikler hakkında yeni bir kitabı neşredildi. Kendisiyle GÖKLERİN KAPILARI adlı kitabı hakkında bir söyleşi yaptık.   

Öncelikle şunu sorayım; uzayı öğrenmek, uzayı tabaka tabaka gezmek ve oradaki sırlara vakıf olmak bizim için ne anlam ifade ediyor?

Öncelikle şunu belirteyim ki; Büyük düşünmenin, bilime merakın artmasında uzay ve astronomiye dair konuların ayrı ve özel bir yeri vardır. Eskiden liselerimizde astronomi dersleri vardı. Şimdi ise, gençlerimiz kâinatın en açık ve büyük sayfası olan uzay hakkında derin bilgiye sahip olmadan eğitim hayatını noktalıyorlar. Okuyucuyu uzayın tabakalarında ve derinliklerinde zihni bir seyahate çıkaran bu kitabımızın bilimin sevdirilmesi adına önemli bir hizmette bulunacağı ve bu sahadaki boşluğa cevap olacağı kanaatim var.

İmam-ı Gazalî’nin dünyasında  astronomi ‘marifetullah’a bir vesile idi. Ve astronomisiz marifetin eksik olduğunu söyler Gazali. Milyarlarca yıldız ve gök sistemlerinin birbiri ile akıl almaz bağlarına rağmen her birinin müthiş manevraları size Yaratanın Azamet ve Kudretini gösterir. Bu azamet tecellileri sürekli ürpertir insanı ve insana şu uçsuz bucaksız evrende kendi yerini ve yolculuğunu düşündürür.

 

Kitaba aynı zamanda Yüce Kur’an’ın uzay ayetlerinin tefsiri olarak da bakabilir miyiz?

“Göklerin Kapıları” aynı zamanda Yüce Kur’an’da yer alan uzay ve yaratılış ayetlerinin açıklaması ve yorumlarını ihtiva etmektedir.

Yaratan’ın iki ayrı kitabı olan Kainat ve Kur’an’ın iyi okunarak iki ayrı kitapdaki mutabakatı ve muvafakatı görmek ve göstermek bilim adamı ve uzmanlara düşen bir vazife olmaktadır elbette. Ancak Kur’an’ın uzay ve kâinatla ilgili ayetlerinin yorumları yapılırken kesin hükümler yerine bir manası bu olabilir diye akla kapı açılmalıdır. Çünkü, sürekli gelişim içindeki izafi hakikatlerin izahı olan bilim, yarın başka gerçekleri ile karşımıza çıkabilmektedir.

 

Kitabınızda Risale-i Nur eserlerinde yer alan ve cevabı aranan ince kozmik sırlara yine ona atfen ilginç izah ve yorumlar getirmektesiniz. Örneğin; Esir maddesi, Şemşü’ş-şümûs, Mecerre, Kıyamet, Güneş Sistemi’nin topluca ona doğru gittiği Vega Yıldızı, tayy-ı mekân, uzay ve zamanda yolculuk, peygamber mucizelerinin bilimsel buluşlarla ilgisi bu konulardan bazılarıdır. Kitabınızı Risale-i Nur eserlerinin feza ve gök sayfaları üzerinde gösterdiği tevhid delillerinin ve kâinat kitabının açılımı ve açıklamasında bir yardımcı kitap olarak değerlendirebilir miyiz?     

Kur’an’ın çağımızaki bir dersi olan Risale-i Nur, kâinat kitabının kâinatın ve uzayın sayfaları üzerindeki üstün nizam ve hikmete, ilahi azamet ve kudrete ait delil ve ayetleri sunar. Ayetü’l-Kübra kitabında kâinattan Hâlık’ını soran yolcunun seyahati ilk olarak kâinat kitabının en geniş sayfası olan fezadaki ilahi mühür ve imzaların müşahedesi ile başlar. Göklerin Kapıları, okuyucuyu Ayetü’l-Kübra kitabında olduğu gibi uzayın derinliklerinde tabaka tabaka fikir seyahatine çıkarıyor.

 

Kitabı teknik açıdan ele almak ve muhteva ile ilgili bazı özelliklerine gelirsek; kitabımızda çoğu kere bilimsel buluşlar kaynağı ile verildiğinden, ilgili olayın köklerine ve başka olaylarla ilgisine sürekli dikkat çekilmektedir. Kullanılan örnekleme metotları ve temsiller kadar, olayların açıklamalı renkli resim ve şematik gösterimleri, çetrefil konuların anlaşılmasını kolaylaştırdığı dikkat çekmektedir. Kitapta ilgili referans kaynakları ve özellikle çoğu astronomik keşiflerin hikâyelerinin verilmesi, konuların derinlemesine öğrenilmesini ve konunun merakla takibini sağlıyor. Etkili öğretme metotlarının kullanıldığı kolay anlaşılan bir eser ortaya çıktığını görüyoruz. Piyasada böyle kolay okunabilen ve kolay anlaşılabilen astronomi kitabı zor bulunur diye düşünmeye başladım. Kitabın yazarı olarak siz ne diyorsunuz?

Kitapta her olay ve sistemin, kâinatın bütünü içindeki yeri ve bağlantısına dikkat çekilmektedir. Bu da resmin bütününü her an görmeyi mümkün kılmaktadır. Eserin bu özelliğinden dolayı okuyucu, eserde “gök trafiği gibi karmaşık” ve birbiri ile ilişkili bilgiler arasında kaybolmuşluk duygusu yaşamıyor. Halbuki piyasalarda mevcut uzayla alakalı çoğu kitaplar,  resmin bütününü göstermekten uzak kalmakta ve birbirinden kopuk ve bağımsız bilgiler arasında insan kaybolmuşluk duygusu içinde kalmaktadır. Açıklamalı resim ve şemalar konuların anlaşılmasını daha da kolaylaştırıyor. Bilgisayar ve internet hemen herkesin elinin altında bulunduğuna göre, kitapta ilgili, uzayla ilgili animasyon ve görsel kaynakların, web adresleri kitapta verildi. Bu da konuları daha etraflıca öğrenmek isteyenler için faydalı olacaktır. Eser üstün bir tasarımla ve birinci hamur renkli baskı ile yayına hayatına adım attı.

Göklerin Kapıları’nı emsallerinden ayıran önemli bir diğer özelliği ise astronomi ve evreni son gelişmeler ve bilgiler ışığında size sunmasıdır. Eğer astronomi ve evrenbilim konularına aşina birisi iseniz, Son 20-30 yılda, hatta son 10 yılda bile bu bilgilerin ne kadar değiştiğini, öncekilere göre farklı bir uzay tablosu bulunduğunu fark edeceksiniz. Eserin bu özelliklerini dikkate aldığımızda uzayı ve evreni tanımak isteyenler için Göklerin Kapıları’nın başucu el kitabı olduğunu söyleyebiliriz.

Çok teşekkür ediyoruz.