TR EN

Dil Seçin

Ara

Bıçak Kime İtaat Eder?

Bıçak Kime İtaat Eder?

Rabbimiz bedenimizi terbiye edip olgunlaştırdığı gibi kalp ve ruhumuzu da olgunlaştırıyor. Böylelikle kâinata ve kendimize dair yeni manalara ulaşabiliyoruz.

 

Hz. İbrahim’in Hz. İsmail’i kurban etme kıssasını, daha çocukken dinlemiştim. Daha sonraları pek çok kez işitip, okuyup Hz. İbrahim’in ‘’Allah’a bağlılık ve itaatini’’, Hz. İsmail’in ‘’emre itaat ve sabrını yâd ettim.

Elbette Rabbimiz bedenimizi terbiye edip olgunlaştırdığı gibi kalp ve ruhumuzu da olgunlaştırıyor. Böylelikle kâinata ve kendimize dair yeni manalara ulaşabiliyoruz.

İşte bu manalardan birini bu kurban ibadeti vaktinde paylaşmak istedim. Hz. İbrahim’in kıssasında, cümle arasında, Hz. İbrahim bıçağı İsmail’in boğazına sürttüğü halde bıçağın kesmediği geçiyor. Çünkü herşeyin sahibi Allah, bıçağa kesmemesini emrediyor.

İşte burada bizim hastalıklı inançlarımızı ve düşüncelerimizi yerle bir eden bir mesaj da gizli. Bunu anladığımızda, kıssadan alınacak en büyük dersi ve ibreti almış oluyoruz. O da şu ki: bıçağın tabiatında kesmek olduğu halde, Allah emrettiği için kesmiyor. Demek ki; bıçak değil, emir iş görüyor... Anlıyoruz ki; ne bıçak keser, ne ateş yakar, ne su boğar, ne yemek doyurur. Her sonuç, sebebinin tabiatı gereği ya da öyle olması gerektiği için değil, Allah’ın emriyle yaratılır. İş gören ve yaratan tabiatlar değil, Allah’ın emri ve iradesidir. Öyleyse itaat edilmeye ve sevilmeye lâyık olan da sonuçları yaratan Allah’tır.