TR EN

Dil Seçin

Ara

Yoktan Yaratma Her An Devam Etmekte Midir?

Yoktan Yaratma Her An Devam Etmekte Midir?

Varlıklar Allah tarafından yaratılmaktadır. Bu yaratılışta bir takım sebepler vardır.

 

Soru: “Yoktan yaratılma sadece ilk varlıklarda mı vardır? Yoksa varlıklarda daima oluyor mu?”

 

Varlıklar Allah tarafından yaratılmaktadır. Bu yaratılışta bir takım sebepler vardır. Çocuğun meydana gelmesinde anne ve baba sebeptir. Kuzunun teşekkülüne koyun vasıtadır. Aslında sebepler de, yani anne ve baba da, koyun da yaratılmaktadır.

Bilindiği gibi, Allah’ın yaratılışta kullandığı iki türlü kanunu vardır. Birisi yoktan yaratma. Buna “ibda” deniyor. İlk maddenin yaratılışı böyledir. Diğeri de mevcut elementlerin kullanılarak bir varlığın vücuda getirilmesi. Buna da “inşa” adı veriliyor.

Günümüzdeki canlıların maddî yapıları karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerden meydana gelmektedir. Bu elementler zaten kâinatın içerisinde vardır. Dolayısıyla bu mevcut maddelerden canlıların yaratılışı inşa suretiyle bir yaratılıştır.

Ancak, elementlerde bulunmayan, fakat canlılarda mevcut olan özellikler vardır. Canlının şekli, söz gelimi zürafanın davranışları ve şekli elementlerde yoktur. Dolayısıyla her bir canlıya has olan bu tip özellikler ise, ibda suretiyle, yani yoktan yaratılmaktadır. İnsanın şekli, yapısı, hatta yürüyüşünden konuşmasına varıncaya kadar kendisine has olan özellikleri yoktan yaratılmaktadır.

Kısaca söylemek gerekirse, canlıların maddesinin dışındaki bütün özellikleri yoktan yaratılmaktadır. Bu cihetiyle her an Allah’ın hem ibda hem de inşa suretiyle yaratması devam etmektedir.