TR EN

Dil Seçin

Ara

Bir Musibet Olarak Kuraklık ve Çâresi

Bir Musibet Olarak Kuraklık ve Çâresi

Kâinatta başıboş bir hâdise yoktur; küçük ve büyük her olay da ya doğrudan veya dolaylı olarak insanla alâkalıdır. Çünkü kâinat bir ağaçsa, insan onun meyvesidir. Nasıl ki bir ağaç bütün varlığıyla meyveye yönelik çalışıyorsa, kâinat da bütün unsurlarıyla insana, yani insanın hayatına yönelmiştir. Dolayısıyla insanın fiil ve hareketleriyle kâinat unsurları arasında sıkı bir alâka vardır. Bu alâka sadece maddî olmayıp, aynı zamanda mânevi yönü de vardır.